Uitspraak Raad van State: Groen licht voor Zuidelijke Ringweg Groningen

Foto: De Redactie

Het project ‘Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2’ kan worden uitgevoerd. Dat heeft de Raad van State woensdag 19 oktober 2016 bepaald in een einduitspraak. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Einduitspraak

Met het tracébesluit wil de minister van Infrastructuur en Milieu het bestaande tracé van de Zuidelijke Ringweg aanpassen. Tegen het tracébesluit was bezwaar gemaakt door onder meer de Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen. In september 2015 werd in een zogenoemde tussenuitspraak geoordeeld dat het tracébesluit op enkele onderdelen moest worden aangepast.

De einduitspraak houdt in dat aan deze opdracht is voldaan en dat het tracé van de Zuidelijke Ringweg mag worden aangepast.

Afrit Hoornsediep

Het tracé bij de afrit bij het Hoornsediep is wel verlegd. De toename van geluidbelasting op de woningen bij die afrit kan met de aanleg van ‘stiller’ asfalt worden opgelost.

Dit type asfalt was echter niet in het tracébesluit vastgelegd. In de uitspraak van vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak zelf alsnog een verplichting tot het aanleggen daarvan opgenomen.

Zuidelijke Ringweg

Met de aanpassing van de Zuidelijke Ringweg wil de minister de bereikbaarheid van de regio Groningen verbeteren en de verkeersveiligheid bevorderen.

Een deel van de Zuidelijke Ringweg wordt verdiept aangelegd. Over het verdiepte deel komen ‘deksels’, waarop een nieuw groen gebied wordt aangelegd: het Zuiderplantsoen.

De werkzaamheden aan de weg beginnen naar verwachting volgend jaar met de bouw van de Helperzoomtunnel in de wijk Helpman en een toe- en afrit voor bussen naar P+R Hoogkerk. Het verleggen van kabels en leidingen voor de ombouw is al een jaar aan de gang.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden