Informatiebijeenkomsten over herindelingsontwerp Groningen, Haren en Ten Boer

Foto: Provincie Groningen

De provincie en de gemeenten Groningen en Ten Boer organiseren informatiebijeenkomsten over het herindelingsontwerp voor de samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer.

De provincie Groningen en de gemeenten Groningen en Ten Boer organiseren bijeenkomsten over het herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

Bezoekers kunnen tijdens deze avonden informatie krijgen over het herindelingsontwerp. Daarnaast krijgt de bezoeker de mogelijkheid een zienswijze in te dienen met behulp van een notulist.

Inloopavond in Groningen

Dinsdag 25 oktober 2016 organiseert de gemeente Groningen een inloopavond tussen 19.30 uur en 21.00 uur in het gemeentelijk gebouw, Harm Buiterplein 1, Groningen. Dit is het gebouw naast station Europapark.

Meepraatavond over herindelingsontwerp en dorpsvisies in Ten Boer

Dinsdag 8 november organiseert de gemeente Ten Boer een meepraatavond van 19.45 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Buurhoes, Gaykingastraat 17, Ten Boer.

Het eerste deel van de avond staat het herindelingsontwerp centraal. In het tweede deel van de avond komen de dorpsvisies aan bod en krijgt elk dorp de gelegenheid de belangrijkste punten uit zijn dorpsvisie toe te lichten.

Informatiebijeenkomst met drie deelbijeenkomsten in Haren

Op donderdag op 27 oktober organiseert de provincie de informatiebijeenkomst over het herindelingsproces voor de inwoners van de gemeente Haren, omdat het gemeentebestuur van Haren ervoor gekozen heeft niet meer mee te doen in het herindelingsproces. Deze vindt plaats in ’t Gorechthuis, Hortuslaan 1 in Haren.

Deze avond vinden er drie dezelfde deelbijeenkomsten plaats om zo veel mogelijk inwoners van de gemeente Haren in de gelegenheid te stellen de bijeenkomst bij te wonen. Bezoekers kunnen kiezen welke van de drie bijeenkomsten zij bijwonen.

Het programma:

Om 18.00 uur is de Inloop.

  • 18.30 uur – 19.30 uur: Deelbijeenkomst 1 in zaal 1-2
  • 19.45 uur – 20.45 uur: Deelbijeenkomst 2 in de kerkruimte
  • 21.00 uur – 22.00 uur: Deelbijeenkomst 3 in zaal 1-2

Herindelingsontwerp

In het herindelingsontwerp voor de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer staan een onderbouwing van de noodzaak en de meerwaarde van de herindeling en een beschrijving van de nieuwe gemeente, zoals de uitgangspunten, ambities, kenmerken en financiële aspecten.

Het herindelingsontwerp ligt tussen 21 september en 16 november 2016 ter inzage op de gemeentehuizen en is in te zien via www.herindelingghtb.nl. Op deze site is ook meer informatie te vinden over de herindeling.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden