Groningers solidair over gaswinning

Foto: De Redactie

Groningers uit de hele provincie zijn solidair over gaswinning. Opvallend is dat mensen buiten het aardbevingsgebied de situatie net zo onrechtvaardig vinden.

Een grote meerderheid vindt dat gaswinning en schadevergoedingen onrechtvaardig zijn.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de tweede vragenlijst van Gronings Perspectief van de Rijksuniversiteit Groningen, een onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.

De eerste meting van Gronings Perspectief liet zien dat aardbevingsschade nadelige gevolgen heeft voor veiligheidsbeleving en gezondheid. De tweede meting richtte zich op mogelijke oorzaken, maatregelen, en wensen voor de toekomst.

Maatregelen

De overheid kan volgens de Groningers veel maatregelen nemen die een positief effect hebben op hun gevoelens van onveiligheid: ‘stopzetten van gaswinning, onafhankelijk onderzoek, inspecties en versterking, erkenning van risico’s en betere informatievoorziening’.

Slechts 17% van de respondenten denkt dat ze zich veiliger voelen door zelf maatregelen te nemen.

Toekomstwensen

De toekomstwensen van Groningers zijn hetzelfde als buiten het bevingsgebied. Het meest belangrijk vindt men het aangezicht van het dorp of de buurt, groenvoorzieningen, het energieneutraal maken van woningen en ouderenzorg.

Eerder concludeerde Gronings Perspectief dat mensen met schade door gaswinning zich onveiliger voelen en een hogere kans op gezondheidsklachten hebben. De tweede meting wijst uit dat het niet uitmaakt of die schade erkend is als aardbevingsschade of niet.

De nieuwe resultaten bieden aanknopingspunten voor beleid en voor de ontwikkeling van effectieve maatregelen.

Het onderzoek krijgt een vervolg, waarbij gekeken wordt in hoeverre gevoelens van onrecht een rol spelen bij stress en onveiligheid.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen