CDA wil oplossing voor buitenschoolse opvang voor kinderen van de Wingerd

Foto: Google Maps

De Groningse CDA-fractie stelt schriftelijke vragen aan het stadsbestuur over de situatie rondom de buitenschoolse dagbesteding voor kinderen met een beperking van (V)SO De Wingerd. Uit een behoeftepeiling onder ouders blijkt grote behoefte te zijn voor deze vorm van opvang, maar helaas blijkt dit volgens het college niet mogelijk te zijn.

Dit heeft te maken met de manier van financiering. Omdat het om een speciaal onderwijs school gaat, kunnen deze kinderen op dit moment vaak niet binnen reguliere BSO’s worden opgevangen.

De directie van de Wingerd wil daarom buitenschoolse dagbesteding op school organiseren. Omdat het hier meer om dagbesteding dan opvang gaat, kan dit volgens de directie gefinancierd worden vanuit de jeugdwet. Het college deelt deze mening niet. De school en ouders begrijpen de keuze niet, omdat kinderen van twee andere scholen in onze gemeente en kinderen uit andere gemeenten wel voor buitenschoolse dagbesteding in aanmerking komen.

Het college heeft richting de school aangegeven een onderzoek te doen naar BSO+, waarbij de desbetreffende kinderen opgevangen worden binnen de reguliere kinderopvang. Dit betekent echter dat er op de korte termijn geen oplossing is voor kinderen en ouders van (V)SO De Wingerd.

Fractievoorzitter Jalt de Haan: “Deze kinderen hebben ook recht op een opvang op school of dichtbij huis, hiervoor moet snel een oplossing komen. Wat ons betreft kan dit net als in andere gemeenten vanuit de jeugdwet gefinancierd worden. Plannen voor een BSO+ staan nog in de steigers en bieden geen oplossing voor de korte termijn, terwijl er nu een grote behoefte is aan buitenschoolse opvang.”

De fractie wil weten waarom deze vorm van dagbesteding niet vanuit de jeugdwet bekostigd kan worden, of dit niet oneerlijk is en of het college de mening van het CDA deelt dat hier verandering in moet komen.

 

(Bron: ingezonden bericht)

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen