Voormalig huiseigenaren kunnen tegemoetkoming voor verschillen vergoeding aanvragen vanaf 5 december

Foto: Jan Buurma

Oud-eigenaren die tussen februari 2014 en juni 2020 gebruik hebben gemaakt van de waardedalingsregeling van de NAM, hebben bij de verkoop van hun woning mogelijk een lagere vergoeding ontvangen, dan ze bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) hadden gekregen. Daarom kunnen voormalig huiseigenaren vanaf 5 december een tegemoetkoming aanvragen voor het mogelijke verschil tussen het uitgekeerde bedrag en de vaak hogere vergoeding voor waardedaling van het IMG.

De vergoeding was volgens het IMG in ongeveer 60 procent van de verkopen hoger geweest. Volgens de gegevens van het IMG gaat het om ongeveer 9.750 voormalig huiseigenaren.

Eind 2020 trokken huiseigenaren bij de politiek aan de bel, dat de NAM-regeling afweek van de Waardedalingsregeling van het IMG. Daarop heeft het Rijk 25 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarmee het IMG een tegemoetkoming kan uitbetalen.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming is bedoeld voor oud-eigenaren van een woning die tussen februari 2014 en juni 2020 een vergoeding voor waardedaling van de NAM hebben ontvangen voor hun verkochte woning. Zij hebben hiervoor een Vaststellingsovereenkomst met de NAM getekend.

Vergoeding

Het IMG berekent wat de vergoeding zou zijn geweest als de oud-eigenaar een aanvraag had gedaan bij het IMG. Is deze hoger dan wat de oud-eigenaar van de NAM heeft ontvangen, dan wordt het verschil alsnog uitgekeerd.

Actualisatie

Vanaf 1 januari 2023 wordt de Waardedalingsregeling van het IMG geactualiseerd, waarbij de rekenmethode en de percentages veranderen en het postcodegebied wordt uitgebreid. Maar voor de tegemoetkomingsregeling geldt een overgangsperiode van ruim 6 maanden, van 5 december 2022 tot 1 juli 2023. In deze periode wordt de aanvraag voor tegemoetkoming NAM berekend aan de hand van de meest gunstige methode. Vanaf 1 juli 2023 wordt de aanvraag behandeld volgens de geactualiseerde methode.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen