Max van den Berg onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Foto: You Tube / Beeldcitaat {RTVOog}

De heer Max van den Berg is woensdagmiddag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken reikte de Koninklijke onderscheiding uit tijdens de bijzondere Statenvergadering ter gelegenheid van het afscheid van de heer Max van den Berg als commissaris van de Koning in de provincie Groningen.

Bovendien werd de heer Max van den Berg benoemd tot Ereburger van de stad Groningen door burgemeester Peter den Oudsten. Dit gebeurde door de heer Van den Berg in te schrijven in het Gulden Boek van de stad Groningen tijdens de bijzondere Statenvergadering.

Van den Berg heeft een lange staat van dienst in het openbaar bestuur en politiek. Zo was hij wethouder in Groningen, voorzitter van Partij van de Arbeid en lid van het Europees parlement. Sinds september 2007 was Max van den Berg Commissaris van de Koning in Groningen.

Commissaris van de Koning Max van den Berg is voor de Provincie Groningen en de Groningers van bijzondere betekenis geweest. Hij heeft met zijn bindend vermogen mensen weten te inspireren en toonde zowel bezoldigd als onbezoldigde grote maatschappelijke betrokkenheid bij nationale en internationale vraagstukken. Van groot belang is de samenwerking met Duitsland die de provincie Groningen op initiatief van Max van den Berg is aangegaan.

Gaswinning

Op bijzondere wijze heeft Max van den Berg zich ingezet voor de politieke, maatschappelijke en publicitaire aandacht voor de gevolgen van de aardgaswinning. Gevolgen die vooral de inwoners van de provincie Groningen direct raken. Als geen ander werd hij het boegbeeld van de bestuurlijke strijd tegen de maatschappelijke, logistieke en psychische gevolgen van het winnen van gas in het Noorden. Hij heeft zich verdiept in wat de burgers raakt en in de gevoelens die leven in de samenleving. Hij heeft het maximale gedaan om dit te duiden bij de verantwoordelijke bewindslieden.

Oxfam Novib

Als directeur van Oxfam Novib heeft Max van den Berg de organisatie op uitstekende wijze aangepast aan de veranderingen in de wereld. Armoede werd van een Derde Wereld probleem een mondiaal probleem. Hij was als mede-initiatiefnemer direct betrokken bij het oprichten van Oxfam Internationaal. Mede dankzij zijn onvermoeibare inzet kan Oxfam Novib als een wereldwijde speler effectief optreden in de strijd tegen armoede en ongelijkheid.

Max van den Berg heeft sinds 1964 binnen de Partij van de Arbeid een imposante bestuurlijke carrière doorlopen. In 1970 werd hij op 24-jarige leeftijd wethouder van de gemeente Groningen, een functie die hij tot 1978 vervulde. Aansluitend was hij tot 1986 partijvoorzitter en van 1999 tot zijn benoeming in 2007 als Commissaris van de Koning, lid van het Europees parlement en leider van de PvdA-fractie in dat parlement. Onlangs werd hij benoemd tot voorzitter van de adviescommissie kandidaatstelling PvdA ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezing 2017.

De tekst in het Gulden Boek luidt als volgt:

“Max van den Berg heeft zich als wethouder van de stad Groningen en als Commissaris van de Koning(in) in de provincie Groningen bijzonder ingezet voor de Groninger samenleving. Als geen ander werd hij de afgelopen jaren het boegbeeld van de bestuurlijke strijd tegen de maatschappelijke, logistieke en psychische gevolgen van de gaswinning in het Noorden. Hij doorliep een imposante bestuurlijke carrière. In 1970 werd hij op 24-jarige leeftijd wethouder van de gemeente Groningen. Onder zijn leiding veranderde de verkeersinfrastructuur van de stad ingrijpend. Max van den Berg denkt en handelt toekomstgericht: de rode draad in zijn loopbaan.
Voor de Groningers is hij van bijzondere betekenis geweest. Hij heeft met zijn bindend vermogen velen geïnspireerd en toonde grote maatschappelijke betrokkenheid bij nationale en internationale vraagstukken. De gemeente Groningen is hem daarvoor veel dank verschuldigd.”

Het Ereburgerschap van de stad Groningen wordt toegekend wegens ‘buitengewone verdienste, al dan niet belangeloos, voor de stad en haar inwoners gedurende een lange reeks van jaren.’

Sinds 2004 zijn als Ereburger ingeschreven in het Gulden Boek mevrouw Annie Tak, de heer Dick Leutscher, de heer Hans Alders, de heer Jacques Wallage, koning Willem-Alexander en koningin Máxima ter gelegenheid van hun eerste bezoek op 28 mei 2013 als koningspaar aan de stad Groningen. De meest recente inschrijving betreft de heer Frits van der Heide (2015).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden