Subsidie voor 3D-printer voor de medische industrie

Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/ Jonathan Juursema

De bedrijven Innovizie, Elbo Technics en Azioni della Società BV krijgen een subsidie van ruim 90.000 euro voor de ontwikkeling van een 3D-printer en bijbehorende filamenten (draden), die kunnen worden gebruikt in de medische industrie van de provincie Groningen.

Als de proef succesvol is, wordt de 3D-printer op de markt gebracht. Per filamentproductielijn levert dit drie banen op.

Er zijn al veel 3D-printers op de markt, maar die zijn over het algemeen niet geschikt voor de medische industrie. De materialen (filamenten) die gebruikt kunnen worden voor medische toepassingen zijn erg moeilijk verkrijgbaar.

Een 3D-printer voor de medische industrie moet voldoen aan de eisen voor het produceren van medische producten, bijvoorbeeld op het gebied van reuk, stof en vervuiling door slijtage. Daarnaast is het belangrijk dat het gebruikte filament niet schadelijk is voor het lichaam.

Succes

Als de proef met de printer succesvol is, wordt er een bedrijf opgericht die de printers en filamenten gaat verkopen, waarbij meerdere productielijnen voor de filamenten worden opgezet.

Innovatief Actieprogramma

De subsidie komt uit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG). Het IAG is bedoeld voor vernieuwende, ambitieuze samenwerkingsprojecten in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy, Energie en Transsectorale Innovatie.

Met dit subsidieprogramma wil de provincie investeren in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen. Dit moet werkgelegenheid voor onze provincie opleveren.

Het vierde programma is in november gestart en loopt tot en met 2017. In totaal is 5,8 miljoen euro beschikbaar, waarvan al 5 miljoen beschikbaar is gesteld.

Gezien het grote aantal aanvragen worden geen nieuwe initiatieven meer in behandeling genomen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden