Energietransitie: samenwerking in heel Noord-Nederland

Foto: Publiek Domein

Er bestaan veel initiatieven om energie op een andere, betere en efficiëntere manier te gebruiken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Partijen van onderwijs tot bedrijfsleven en van burger tot woningbouwcorporatie worden hierbij betrokken.

Carina Wiekens van het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen begeleidt en onderzoekt samen met een team van studentonderzoekers projecten op het gebied van energietransitie. De laatste twee acties zijn “Speur de energieslurper” en ‘Check je warmtelek’.

Speur de energieslurper

Teams van medewerkers ontvangen een informatiepakket, een rekenmachine op zonne-energie en een aantal energieverbruiksmeters. Ze meten daarmee het verbruik van hun apparaten in huis, delen onderling de resultaten en koppelen die vervolgens terug aan de onderzoekers.

Tijdens een slotbijeenkomst worden de resultaten besproken. De deelnemers komen er zo achter waar hun grootste energieslurpers zitten en dat bijvoorbeeld hun oude vriezer dringend aan vervanging toe is. De onderzoekers ontdekten dat de deelnemers massaal schakelaars kopen om het sluipverbruik tegen te aan. Op dit moment doet een groot aantal Gasuniemedewerkers aan de actie mee, in maart gaat de volgende speuractie van start bij de provincie Drenthe.

Check je warmtelek

Bij dit project gebruiken teams een warmtecamera en bekijken waar de warmtelekken in hun woning zitten. Ook checken ze het huis van de buren, vrienden en familie. Het maken van goede warmtebeelden is niet gemakkelijk, maar gelukkig helpen diverse experts (zoals de Gasunie) mee.

Sociale bewustwording leidt tot besparing

Beide acties vergroten het energiebewustzijn van bewoners. Doordat zij een overzicht van hun energiegebruik in huis maken, zowel van apparaten (elektriciteit) als warmte (meestal gas), de resultaten onderling bespreken en feedback krijgen van de onderzoekers, blijkt dat er al tijdens het project energiebesparende maatregelen worden getroffen.

De acties worden door deelnemers gemiddeld met een acht beoordeeld. Met energie bezig zijn is behalve niet alleen goed voor het milieu of de portemonnee ook heel leuk.

Er wordt nauw samengewerkt met Gasunie, DIT (Drenthe In Transitie, een samenwerking van de 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe) en Buurkracht (een initiatief van Enexis Holding N.V.),

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen