Provincie presenteert programma Energietransitie 2016-2019

Foto: Publiek Domein

Energiebesparing, duurzaam opwekken van energie en een nieuw energiesysteem zijn de hoofdlijnen van het Programma Energietransitie 2016-2019 dat Provincie Groningen heeft vastgesteld.

Met deze drie actielijnen wil het Groninger College een versnelling in de energietransitie brengen. Het nieuwe energiesysteem is gericht op de opwekking en opslag van duurzame energie.

De provincie heeft in de afgelopen maanden met gemeenten, vele kennisinstellingen, bedrijven, energie-experts en inwoners gesproken over het gezamenlijk uitvoeren van deze ambitie.

Energieneutraal

In het coalitieakkoord ‘Vol vertrouwen’ staat dat de provincie een forse bijdrage moet leveren aan de energietransitie. Dit levert banen op, draagt bij aan de klimaatdoelstellingen en laat zien dat we met minder aardgas af kunnen. Groningen heeft hiervoor een gunstige uitganspositie.

Gedeputeerde Nienke Homan: ‘wij zijn de energieprovincie van Nederland en willen dat ook blijven. We hebben hoogwaardige kennisinstellingen op gebied van energie en een groot economisch energiecluster. Maar met de aardbevingen ondervinden we hier heel direct de nadelige gevolgen van fossiele energiewinning. Daarom willen we de komende jaren grote stappen maken in de overgang naar schone energie om in 2050 als provincie volledig energieneutraal te zijn.’

Drie actielijnen

De drie hoofdlijnen in het programma Energietransitie zijn energiebesparing, opwekken van duurzame energie en een nieuw energiesysteem (energiesysteem 2.0).

Binnen deze drie thema’s zijn bepaalde aandachtspunten:
Voor energiebesparing gaat de provincie veel aandacht besteden aan besparing bij bedrijven, omdat daar nog veel te besparen valt.
Tot 2020 zal de grootste bijdrage aan duurzame energie worden geleverd door grootschalige windenergie en energieopwekking door biomassa.
De actielijn energiesysteem 2.0 richt zich op het balanceren van vraag en aanbod door opslag van opgewekte duurzame energie en de juiste infrastructuur.

Revolverend fonds

Om duurzame innovatie te stimuleren creĆ«ert het provinciebestuur een revolverend fonds. Gedeputeerde Homan: ‘We kiezen nadrukkelijk voor een revolverend fonds in plaats van subsidies. Zo kunnen we innovatie op het gebied van energie goed ondersteunen maar zorgen we er ook voor dat de innovatie ook geld gaat opleveren en er steeds geld beschikbaar blijft voor goede projecten. Dit maakt het op een andere manier weer duurzaam.

Verder heeft de provincie jaarlijks ruim 1,5 miljoen euro om het programma Energietransitie 2016-2019 uit te voeren.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden