Waardering en ondersteuning voor mantelzorgers

Foto: Publiek Domein

Het college van B&W van Groningen investeert dit jaar 844.000 euro extra in de ondersteuning van mantelzorgers. Het college steekt het geld vooral in de ondersteuning en waardering van mantelzorgers in de eigen wijk of buurt, via de Wij-werkers.

Er komt een coach voor de begeleiding van jonge mantelzorgers. Daarnaast wordt geld gereserveerd voor nieuwe ideeën en initiatieven vanuit de wijken rond mantelzorg.

Deze zogenaamde Mantelzorgcomplimentgelden heeft het Rijk beschikbaar gesteld.

Wethouder Zorg en Welzijn, Ton Schroor: “Mantelzorgers verlenen langdurig en onbetaald zorg aan een familielid, vriend of buur. Als gemeente vinden wij het belangrijk om deze Stadjers onze waardering te geven en te ondersteunen bij hun waardevolle werk.”

Wij-werkers mantelzorg

De gemeente Groningen heeft deze ondersteuning en waardering dicht bij de mensen geregeld, in de eigen wijk of buurt. Alle Wij-teams hebben daarvoor nu een Wij-werker mantelzorg in hun midden.

Deze Wij-werkers zijn er voor tips, adviezen, een luisterend oor, vragen en activiteiten. Daarbij beschikken ze over een netwerk van vrijwilligers, die de mantelzorger kunnen ontlasten door bijvoorbeeld “even op te passen” of een klusje te doen.

Binnen de Wij-teams zijn de Wij-werkers zo de verbindende schakel tussen de formele en informele zorg. Door Wij-werkers mantelzorg aan te stellen in elk Wij-team, heeft de gemeente deze ondersteuning het afgelopen jaar een boost gegeven.

Coach voor ondersteuning jonge mantelzorgers

Voor de begeleiding van jonge mantelzorgers wil de gemeente een coach aanstellen. Jonge mantelzorgers worden snel “over het hoofd gezien”. De coach gaat jonge vrijwilligers ondersteunen die een maatje zijn voor de jonge mantelzorgers. Ze ondernemen leuke activiteiten, organiseren vakantieweken en bieden een luisterend oor.

Logeerhuis

Ook gaat er geld naar een burgerinitiatief om een logeerhuis op te zetten. Dit logeerhuis ‘De Opstap’ is bedoeld voor herstel en respijt. Mensen die bijvoorbeeld uit het ziekenhuis komen, maar nog niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen hier logeren.

Ook kunnen mantelzorgers hun zorgtaken een paar dagen of weken aan het logeerhuis overdragen. Daardoor kunnen zij tot rust komen en zo de zorg beter volhouden.

Mantelzorgkaart

Een deel van de mantelzorgcomplimentgelden steekt de gemeente tot slot in de Mantelzorgkaart. Deze kaart is er voor mantelzorgers als waardering voor hun inzet en zorg voor een ander. Daarmee kunnen mantelzorgers zichzelf trakteren op een bos bloemen, Italiaans ijs of een ontspannen uitje, zoals een lunch voor twee bij NOVO Konditorei. Ook kunnen ze deelnemen aan een activiteit van het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas.De kaart bevat bovendien een verrassingscoupon.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden