Studente Hanzehogeschool Groningen krijgt Parc Prison Award

Annemiek Rode
Foto: Hanzehogeschool Groningen

Annemiek Rode, vierdejaarsstudente Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool Groningen, loopt als honoursstudente stage bij de gevangenis HMP Parc Prison te Bridgend. Voor haar grote betrokkenheid bij de recente ontwikkelingen van deze gevangenis op het gebied van gezinsbetrokkenheid krijgt zij de Parc Prison Award.

Binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen in Nederland krijgt Annemiek Rode daarnaast een adviserende rol bij de oprichting van de eerste gevangenis in Nederland met een Family Based Approach, namelijk de Penitentiaire Inrichting Leeuwarden.

Investors in Families

De HMP Parc Prison is de eerste gevangenis ter wereld die de Award ‘Investors in Families’ heeft gekregen. Investors in Families ondersteunt over de hele wereld organisaties om gezinsvriendelijker te worden.

De organisatie heeft als doel de ouderlijke betrokkenheid bij het leren van de kinderen aan te moedigen en houdt zich bezig met het oplossen van problemen die directe invloed hebben op de ontwikkeling en veiligheid van kinderen.

Er zijn op dit moment wereldwijd meer dan 132 scholen met een IiF Award. HMP Parc Prison in Bridgend Wales is nu de eerste Penitentiaire Inrichting die onder dit keurmerk valt.

Inzet

Annemiek heeft zich tijdens haar stage op allerlei gebieden ingezet om de Award voor de gevangenis binnen te halen. Zo heeft ze een bedrijfsbezoek afgelegd bij een school die de award al heeft, presentaties gegeven voor de visitatiecommissie en ervoor gezorgd dat er gesprekken plaats konden vinden met alle belanghebbenden, dus ook met de gedetineerden en hun families.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden