Nieuwe verblijfplaatsen voor dwergvleermuizen en huismussen

Foto: CC BY-SA 4.0/Wikipedia Commons/ JrPol

Huismussen en gewone dwergvleermuizen krijgen nieuwe verblijf- en broedplaatsen in de buurt van de zuidelijke ringweg.

Het gaat onder andere om vleermuiskasten en mussenkasten aan het gebouw van speeltuinvereniging Oosterpoort, meldt Aanpak Ring Zuid.

De verblijfplaatsen voor deze beschermde diersoorten in de H.L. Wicherstraat verdwijnen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. De woningen aan de noordzijde van de H.L. Wicherstraat worden hiervoor afgebroken. De ringweg wordt op deze plek verdiept aangelegd.

De sloop staat gepland voor de herfst dit. Deze werkzaamheden kunnen pas daadwerkelijk starten, mits het Trac├ębesluit voor de zuidelijke ringweg onherroepelijk is. De definitieve uitspraak van de Raad van State hierover wordt deze zomer verwacht.

Beschermde diersoorten

Twee beschermde diersoorten, de gewone dwergmuis en de huismus komen voor bij de te slopen huizen in de H.L. Wichersstraat en de bijbehorende tuinen blijkt uit onderzoeken voor het Milieueffectrapport. De dwergvleermuizen hebben hier rust- en verblijfplaatsen; de huismussen vinden hier plekken om te nestelen en te broeden. Daarom zijn er maatregelen nodig.

CC BY-SA 3.0/ Wikipedia Commons/ Drahkrub
CC BY-SA 3.0/ Wikipedia Commons/ Drahkrub

Om te voorkomen dat de sloop negatieve gevolgen voor deze beschermde diersoorten heeft zijn er tijdige maatregelen nodig, zodat de dieren voldoende tijd hebben om de nieuwe verblijfplaatsen te ontdekken.

Vleermuis- en mussenkasten

Binnenkort wordt begonnen met het aanbrengen van vleermuis- en mussenkasten aan het gebouw van speeltuinvereniging Oosterpoort aan de Meeuwerderweg. Hiervoor worden enkele voegen in de gevel breder gemaakt zodat vleermuizen hier een verblijfplek kunnen vinden.

Het aanbrengen van de nieuwe verblijfplaatsen is als voorwaarde gesteld in de ontheffing van de Flora- en Faunawet die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft verstrekt.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden