Groninger Museum zoekt voorzitter Raad van Toezicht

Foto: De Redactie

Het Groninger Museum zoekt een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht. De huidige voorzitter, Johan Remkes, zit in de laatste fase van zijn zittingstermijn en stopt daarom in december 2021. Het Groninger Museum start daarom een wervingsprocedure voor een opvolger.

De nieuwe voorzitter gaat samen met zes leden toezicht houden op de directie en de algemene gang van zaken binnen het Groninger Museum. De Raad stelt het beleid van het museum vast, ziet toe op de uitvoering ervan, fungeert als klankbord en geeft advies. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de financiële huishouding van het museum en is er de verantwoordelijkheid voor het goedkeuren van de begroting en de jaarstukken. Tenslotte vervult de Raad de werkgeversrol ten aanzien van de statutaire directie.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit de nieuwe leden Agnes Koops, Elmer Sterken, Cathy Jager en Charlotte Wekker. Nathalie de Vries en Sander Prinsen zijn al langer lid.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden