Samenwerking IC’s Martini Ziekenhuis en Wilhelmina Ziekenhuis

Foto: Martini Ziekenhuis

De Intensive Care-afdelingen van het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen gaan nauwer samenwerken.

De beide ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over onderlinge consultatie tussen de intensivisten. Hierdoor kunnen beide ziekenhuizen de beschikbaarheid van hoogwaardige Intensive Care zorg in de regio garanderen.

Uitbreiden samenwerking

De gemaakte afspraken zijn een belangrijke stap in het uitbreiden van de al langer lopende samenwerking tussen het het Martini Ziekenhuis en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) naar meer specialismen.

Het doel van deze samenwerking is om zowel brede basiszorg als meer specialistische, topklinische zorg toegankelijk te houden voor patiënten in de regio’s Assen en Groningen.

Kritische functie

Intensive Care is de zorg voor patiënten met een levensbedreigende aandoening. Een Intensive Care afdeling beschikt over geavanceerde mogelijkheden om hartslag, bloeddruk en ademhaling te meten en te bewaken. Als het nodig is kunnen vitale orgaanfuncties deels worden overgenomen door ondersteunende machines, zoals voor beademing en nierdialyse.

Een kritische functie als de IC bepaalt in hoge mate welke andere zorgfuncties een ziekenhuis kan aanbieden. Voor sommige behandelingen van specialismen als Chirurgie en Maag-Darm-Leverziekten maar ook voor Verloskunde en de Spoedeisende Hulp, is het een vereiste om een hoogwaardige IC in de directe nabijheid te hebben.

Uitwisseling expertise

De uitwisseling van expertise vindt bijvoorbeeld plaats via telefonisch overleg tussen intensivisten of door samenwerking ter plaatse. Zo kunnen beide IC’s op het juiste moment de benodigde bemensing en maximale kwaliteit bieden.

Beide ziekenhuizen volgen verder de regionale afspraken die al gemaakt zijn in de Samenwerkingsovereenkomst Intensive Care-behandeling Ziekenhuizen regio Noordoost-Nederland.

Het uitgangspunt is daarnaast dat beide partijen werken conform de eisen van de CBO richtlijn ‘Organisatie en werkwijze Intensive Care-afdelingen voor volwassenen in Nederland (2006)’ en de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt aan regionale samenwerking op het gebied van Intensive Care-zorg.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden