Keuze vaste vergoeding 5.000 euro voor mijnbouwschade vanaf medio oktober

Foto: Jan Buurma

Het wordt pas mogelijk vanaf half oktober om bij een eerste schademelding te kiezen voor een afhandeling op basis van een vaste vergoeding van 5.000 euro. Dat zou in eerste instantie kunnen vanaf medio september, maar het Instituut Mijnbouwschade meldde donderdagmiddag meer tijd nodig te hebben om de aanvraagsystemen aan te passen.

Er komen potentieel circa 200.000 adressen in aanmerking voor de vaste vergoeding. “Een zoveel mogelijk geautomatiseerde, soepele afhandeling is daarom onontbeerlijk”, aldus IMG. “Dit vergt veel inzet van IT-capaciteit en die is beperkt beschikbaar. De voorbereiding vergt daarom iets meer tijd”.

De keuze voor een vaste vergoeding van 5.000 euro werd half mei al aangekondigd. Het is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades, zodat deze schades veel sneller kunnen worden afgehandeld. De regeling is vooral bedoeld voor bewoners van de randen van het bevingsgebied, omdat daar sprake was van relatief lage trillingssnelheden en de kans op schade klein is.

Als mensen eenmalig kiezen voor 5.000 euro, kan er niet zomaar opnieuw een schadevergoeding worden gevraagd. Dat kan alleen als zich in de toekomst een beving voordoet die tot een trillingssnelheid van minimaal 5 mm per seconde. Op adressen waar sprake kan zijn van schade door indirecte effecten van diepe bodemdaling, kan eventuele nieuwe schade als gevolg daarvan wel altijd weer worden gemeld.

Lopende aanvragen

Voor de schademeldingen, die al lopen wordt de aanvraag mogelijk vanaf eind oktober. Naar schatting 12.000 openstaande schademeldingen komen ook in aanmerking voor de regeling. Voor geïnteresseerden worden dan geen schade-opnames meer ingepland. Bij een deel was al een schade-opname ingepland of uitgevoerd. Daar volgt nog wel een adviesrapport , maar ongeacht de uitkomst daarvan, staat de mogelijkheid voor de vaste vergoeding eveneens open.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden