Provincie stelt miljoenen beschikbaar voor toerisme

Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/ Bert Kaufmann

De provincie Groningen stelt 3,7 miljoen euro beschikbaar voor het ‘Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2021-2023’. Het doel is om recreatie en toerisme in onze provincie te verbeteren, ondernemerschap te stimuleren en te zorgen voor meer werkgelegenheid in de sector.

Er komt een vrijetijdsmakelaar die ondernemers helpt bij het ontwikkelen van toeristische en recreatieve activiteiten in onze provincie. Ook organiseert de provincie in samenwerking met Nationaal Programma Groningen een ‘Hackathon Challenge’ voor vernieuwende ideeën in de vrijetijdssector. Deze plannen staan in het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2021-2023, die de provincie afgelopen vrijdag bekendmaakte.

Verbinding

“De provincie Groningen heeft toeristen en recreanten veel te bieden door grote verscheidenheid in ons open landschap, geschiedenis, bij ons erfgoed en in routes en cultuur. Wat vaak nog ontbreekt is de verbinding tussen bezienswaardigheden, horeca en andere voorzieningen, aldus gedeputeerde Mirjam Wulfse. De provincie wil het verbeteren van deze verbindingen stimuleren.

Vrijetijdsmakelaar

Een vrijetijdsmakelaar gaat ondernemers helpen bij het ontwikkelen van Groningse producten en arrangementen. De makelaar legt verbindingen tussen ondernemers, organisaties, het onderwijs en relevante programma’s en financiers. De vrijetijdsmakelaar kan ondernemers bijvoorbeeld wijzen op het ondernemersplatform GroBusiness, waar ze advies kunnen krijgen over regelingen voor het mkb.

Onderwijs

Daarnaast investeert de provincie de komende periode ook in opleidingen in de toerisme- en vrijetijdssector. Werken in de Groningse vrijetijdseconomie moet interessanter worden voor jongeren en zij-instromers. Als er goede vakopleidingen op dit gebied zijn, kiezen mensen eerder voor een baan in deze sector. Daarbij is het van belang dat er voldoende passende stageplekken zijn, dat er goed te verdienen is en dat er perspectief is op een loopbaan in deze sector. Het project ‘Gateway to Hospitality’ moet zorgen voor opleidingen in deze sectoren die beter aansluiten bij het bedrijfsleven.

Hackathon

Samen met het Nationaal Programma Groningen (NPG) organiseren we een zogenaamde ‘Hackathon Challenge’. Dit evenement moet in korte tijd vernieuwende ideeën opleveren voor gastvrij, innovatief en duurzaam ondernemerschap in de vrijetijdssector.

Servicebureau varen

Daarnaast wordt de rol voor Routebureau Groningen uitgebreid. Naast het beheren, verbeteren en ontwikkelen van bestaande routes en routenetwerken voor fietsers en wandelaars, komt er een servicebureau voor de vaarrecreatie. De vaarrecreant kan hier meldingen doen, informatie krijgen over varen in de provincie en zelfbedieningssleutels ophalen voor bruggen en sluizen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden