Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool heten Vindicat weer welkom

Foto: De Redactie

De Groningse studentenvereniging Vindicat is weer welkom bij officiële gelegenheden op de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool, zoals de start van het nieuwe collegejaar in september. Dat meldden de drie donderdag in een gezamenlijk persbericht.

“De commissie komt tot dit advies omdat zij naast een aantal kritische kanttekeningen positieve ontwikkelingen ziet.” Er zijn volgens de onderwijsinstellingen maatregelen ingevoerd om buitensporig alcoholgebruik tegen te gaan, er is expliciet aandacht voor de hiërarchie binnen de vereniging en het tegengaan van seksuele intimidatie, en de communicatie is verbeterd.

Eind vorig jaar besloten de instellingen voor het huidige collegejaar nog geen accreditatie te verlenen aan Vindicat. Het corps werd de eerste helft van dit jaar dan ook niet uitgenodigd voor officiële gelegenheden. De beslissing werd genomen, omdat de maatregelen die de vereniging moest invoeren van de universiteit en de hogeschool, nog niet hadden geleid tot een cultuurverandering. Daarbij zat ook de coronapandemie in de weg.

Eind juni nog dook bij de Groningse studentenvereniging een zogenoemde ‘bangalijst’ op met daarop de namen van vrouwelijke leden, inclusief foto, contactgegevens en een ‘score’ voor hun bedprestaties. Ook in 2016 circuleerde er zo’n lijst bij Vindicat. Meerdere leden werd destijds geschorst.

Annemarie Hannink, lid van het College van Bestuur Hanzehogeschool: “De coronacrisis is voor iedereen heel lastig geweest, juist ook voor studenten en studentenorganisaties. Het bestuur van Vindicat heeft laten zien dat zij juist in dit lastige jaar toch een aantal positieve stappen heeft gezet in de gewenste verandering binnen Vindicat. Tegelijkertijd ligt er voor de Senaat een belangrijke opdracht om dit voort te zetten.”

Rector Magnificus Cisca Wijmenga van de RUG: “Wij vinden het erg belangrijk dat Vindicat de ingeslagen weg van cultuurverandering met ambitie voortzet en verwachten dat ze deze kans met beide handen aanpakken om actief bij te dragen aan een gezond academisch gemeenschapsleven.”

De Colleges van Besturen (CvB’s) geven Vindicat het dringende advies om zich door derden te laten begeleiden bij het realiseren van de verbeterpunten zoals door de Accreditatiecommissie genoemd.

De voorwaarden en regels, zoals afgesproken in de gedragscode, blijven onverminderd van kracht. Bij het overschrijden ervan kunnen de Colleges van Bestuur alsnog besluiten tot het intrekken van de accreditatie en bestuursbeurzen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden