Financiële ondersteuning voor sporters met beperking en sporttalenten van provincie

Sport Hockey Sports
Foto: CC0/Publiek Domein

Sporters met een beperking en sporttalenten van 12 tot en met 21 jaar komen vanaf augustus in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten voor onder andere vervoer, materiaal en trainingsstages.

Met de nieuwe regeling wil de provincie Groningen sporten toegankelijk en laagdrempelig maken en voorkomen dat deze sporters afhaken door te hoge kosten.

Sporten met een beperking

Met een lichamelijke of verstandelijke beperking is sporten en bewegen vaak een grote opgave. Er zijn weinig sportactiviteiten voor deze doelgroep, de activiteit vindt plaats buiten eigen dorp of wijk en de (aangepaste) sportmaterialen zijn duur. Met een tegemoetkoming voor de vervoerskosten en aanschaf van materialen wil de provincie belemmeringen wegnemen en mensen met een beperking stimuleren om meer te gaan sporten en bewegen.

Sporttalenten

De provincie biedt ook financiële ondersteuning voor Groningse sporters tussen de 12 en 21 jaar met een talentstatus. Talenten maken veel kosten voor vervoer naar trainingen en wedstrijden, trainingsstages en deelname aan masterclasses, zowel nationaal en internationaal. De regeling is ontwikkeld om sporttalenten te ondersteunen en stimuleren in hun sportieve ontwikkeling en om te voorkomen dat ze afhaken door te hoge kosten.

Meer informatie

Sporters kunnen subsidie aanvragen met ingang van komend seizoen. De regeling ‘Vervoer en Ondersteuning Sporters met een beperking en Sporttalenten’ gaat open op 1 augustus 2021 en loopt drie jaar. Voor het eerste jaar is 60.000 euro beschikbaar. Sporters kunnen minimaal 500 en maximaal 1000 euro subsidie krijgen voor de gemaakte kosten. Vanaf 1 augustus verschijnt er meer informatie over de regeling en het aanvragen op de website van de provincie Groningen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden