Hanzehogeschool organiseert online event op Internationale Vrouwendag

Foto: Publiek Domein

Vandaag tijdens Internationale Vrouwendag organiseert Academie van Sociale Studies van de Hanzehogeschool een online event waarbij het landelijke thema ‘Invloed met Impact’ en het thema ‘Gendergelijkheid’ centraal staan.

Vrouwenstaking

Internationale Vrouwendag wordt sinds het begin van de twintigste eeuw op 8 maart wereldwijd gevierd. In 1908 vond op die dag in New York de eerste vrouwenstaking plaats waar vrouwen in de kledingindustrie streden voor kiesrecht, betere arbeidsomstandigheden en een achturige werkdag. Deze gebeurtenis vormde de aanleiding voor wereldwijde vrouwenemancipatie en de strijd tegen vrouwendiscriminatie.

Lida van den Broek, één van de ‘founding mothers’ van Mama Cash: ‘Internationale vrouwendag is echt een kans om wereldwijd stil te staan bij positie van vrouwen en nodig omdat de gelijkwaardigheid van vrouwen nog steeds niet geregeld is. Solidariteit staat centraal op internationale vrouwendag: op die dag wordt over de hele wereld stil gestaan bij en aandacht gegeven aan vrouwen.’

Programma

Om deze belangrijke dag te vieren organiseert De Academie voor Sociale Studies organiseert een afwisselend programma met inspirerende workshops van lokale, nationale en internationale vrouwengroepen en organisaties. Deelnemers kunnen ervaren hoe zij zich dagelijks inzetten om de positie van vrouwen en meisjes op een positieve manier te versterken, door: samen te werken aan het verkrijgen of versterken van gelijke rechten, de economische en politieke positie versterken, huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen en meisjes proberen te stoppen.

Charlotte Wekker, docent-onderzoeker Social Work Hanzehogeschool: “Het blijft belangrijk om jaarlijks stil te staan bij de positie van vrouwen, in Nederland en ook binnen de Hanzehogeschool worden mooie stappen gezet om de positie van vrouwen te verstevigen. Tegelijkertijd zijn de stappen die veel van deze vrouwen zetten niet vanzelfsprekend en hebben jongeren soms nog een traditioneel beeld bij hun toekomst. Met het International womensday evenement willen we, onder andere, jonge vrouwen motiveren om gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn.”

Verhouding vrouw-man op de Hanzehogeschool

Het management van de Hanzehogeschool bestaat uit 85 vrouwen en 53 mannen. Daarvan vervullen 14 vrouwen en 9 mannen de functie van directeur. Bij de managers is de verhouding 71 vrouwen tegenover 44 mannen. Het College van Bestuur bestaat uit twee vrouwen en één man. In de Raad van Toezicht hebben drie vrouwen en vier mannen zitting.

Bij het onderwijzend personeel is de verhouding vrouw-man: bij lectoren 16 vrouwen ten opzichte van 32 mannen en bij docent-onderzoekers 893 vrouwen en 764 mannen. In totaal werken er 58 procent vrouwen en 42 procent mannen bij de Hanzehogeschool. De peildatum van deze gegevens is 16 november 2020.

Kijk voor het volledige programma en deelname aan de workshops: hanze.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden