Studenten betalen helft college- of lesgeld komend studiejaar

Foto: Publiek Domein

Het demissionaire kabinet investeert de komende jaren 8,5 miljard euro vanuit een Nationaal Programma Onderwijs. Deze miljarden zijn bedoeld voor het onderwijs om achterstanden weg te werken die zijn ontstaan door de coronacrisis.

Eén van de maatregelen is dat studenten de helft van hun college- of lesgeld hoeven te betalen volgend jaar. Deze korting van 50 procent geeft studenten financiële ademruimte, waarin ook veel studenten hun bijbaan zijn kwijtgeraakt.

Daarnaast krijgen studenten die hun recht dreigen te verliezen op hun basisbeurs (mbo) en aanvullende beurs (mbo en hoger onderwijs) een tegemoetkoming. Ook het studentenreisproduct wordt verlengd met maximaal 12 maanden voor studenten in het hoger onderwijs als blijkt dat zij meer tijd nodig hebben om hun diploma te halen.

Basis-, voortgezet en speciaal onderwijs

Een groot deel van het geld, 6 miljard euro, is bestemd voor het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. De ongeveer 6600 basisscholen ontvangen hiervoor komend schooljaar gemiddeld 180.000 euro per school. Voor de 650 middelbare scholen gaat het om gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro per school. Scholen met veel leerlingen met minder kansen krijgen verhoudingsgewijs meer geld.

Vanwege het coronavirus is het basis- en voortgezet onderwijs al twee keer gesloten. Voor eindexamenleerlingen en studenten die praktijklessen volgen, gelden momenteel wel uitzonderingen. In het mbo en hoger onderwijs wordt al veel langer geen fysiek les meer gegeven. Digitaal onderwijs is daarvoor in de plaats gekomen, maar dat is voor veel leerlingen en studenten onvoldoende.

Het kabinet vraagt scholen daarnaast om leerlingen komende zomerperiode hulp en gratis bijles te geven voor leerlingen die dat willen en nodig hebben. Een andere mogelijkheid is om de extra middelen in te zetten voor brede brugklassen, zoals vmbo/havo. Ook wordt er opnieuw geïnvesteerd in meer vakleerkrachten, onderwijsassistenten en ander onderwijsondersteunend personeel om de werkdruk van leraren te verlichten. De subsidie op praktijkleerbanen in het mbo wordt eveneens verhoogd.

Universiteiten en hogescholen

Universiteiten en hogescholen hebben te maken met een enorme toeloop van studenten doordat zij door corona niet kiezen voor een tussenjaar of een wereldreis. De onderwijsinstellingen worden vanaf komend jaar volledig voor gecompenseerd en structureel met een bedrag van 645 miljoen euro. Dit extra geld, dat naast de 8,5 miljard beschikbaar komt, moet er voor zorgen dat er meer mensen in dienst kunnen komen, en de werkdruk afneemt.

Met een investering van 162 miljoen euro voor onderzoekers wordt ervoor gezorgd dat 20.000 arbeidscontracten van jonge wetenschappers kunnen worden verlengd. Dit geeft zekerheid. Zij kunnen hun belangrijke onderzoek afmaken, en doorgaan met lesgeven.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen