UMCG: ‘Afschaffing ‘routinematig vinken’ levert 24 minuten op voor patiënten’

Foto: De Redactie

Uit een tweejarig experiment, waaraan de afdeling de afdeling Hematologie van het UMCG deelnam, blijkt dat minder verplichte kwaliteitsregistraties, zorgprofessionals 24 minuten extra tijd per dag opleverde, tijd die direct terugging naar de zorg voor de patiënt.

Medewerkers van het UMCG, Rijnstate en het Radboud UMC werkten tijdens de proef aan een ‘kernset van zinvolle kwaliteitsindicatoren’ die van toegevoegde waarde zijn voor patiënten en daadwerkelijk gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de registratietijd afnam en de zorgprofessionals meer nut en noodzaak van de nog gevraagde registraties ervoeren.

Overige registraties, zoals bijvoorbeeld het registreren van pijnscores, terwijl er geen sprake is van pijn, het opnemen van doorligwonden bij iemand die voor een dagbehandeling komt, of het meten van ondervoeding bij jonge, gezonde mensen die voor een simpele behandeling opgenomen worden zijn losgelaten. Bijvoorbeeld

Door het reduceren van het aantal registraties ontstaat meer tijd voor het verbeteren van de zorg. Ook is de patiënt meer betrokken bij de zorg, onder meer door gebruik van patiëntgerapporteerde uitkomsten bij samen beslissen.

In het UMCG zijn registratieprocessen efficiënter ingericht met aanpassing in het patiëntdossier of door anderen dan zorgverleners te laten registreren. De afdeling Hematologie van het UMCG continueert de ingeslagen weg, waarbij het functioneren van de patiënt een belangrijke rol speelt om kwaliteit te verbeteren en de hele mens te zien.

Het experiment krijgt in 2021 een vervolg door uitbreiding naar de IC’s van acht ziekenhuizen in Oost-Nederland.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden