Proef met sneltesten op mbo, hbo en universiteit start in Groningen

Foto: De Redactie

Vanaf volgende week maandag start een proef voor sneltesten op het mbo, hbo en de universiteit. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) tijdens een debat in de Tweede Kamer. De pilot begint in Groningen op de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de Hanzehogeschool en het Noorderpoort College.

Het eerste deel van de pilot wordt gehouden onder honderd studenten van de RUG, die een sneltest krijgen voordat ze aan een tentamen beginnen. De pilot start maandag op de Zernike Campus. Het is nog niet bekend wanneer sneltesten ook op andere onderwijsinstellingen beschikbaar zijn.

Door middel van de proef wil de minister onderzoeken wat er toch nog mogelijk is qua fysiek onderwijs. Zo wordt er ook gekeken naar de effectiviteit van spatschermen.

Uitnodiging

Voor de pilot is beperkte capaciteit beschikbaar. Daarom wordt een aantal studenten geselecteerd die een fysiek tentamen op de Zernike Campus hebben. Zij ontvangen een uitnodiging via de mail met de vraag om, voorafgaand aan het tentamen, een sneltest te doen bij de sneltestlocatie. Binnen drie uur ontvangen zij de uitslag van de test. Een negatieve test is 24 uur geldig.

Uitslag sneltest

Bij een positieve uitslag wordt de desbetreffende student gebeld door de GGD en gaat de student het reguliere GGD-proces in. Voor deze studenten geldt het herkansingsproces zoals dat per instelling tijdens de coronaperiode is georganiseerd. In bepaalde gevallen is een online tentamen mogelijk.

Met een negatieve test kan de student gewoon deelnemen aan het tentamen. Wel blijven de coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden, gelden voor alle studenten, ook als zij negatief getest zijn.

De RUG en de Hanzehogeschool vragen hun studenten om deel te nemen aan de pilot.

Effect op veiligheid

Op basis van deze pilot kijken de instellingen samen met de Aletta Jacobs School of Public Health welk effect de sneltesten hebben op de veiligheid tijdens tentamens en de verspreiding van het coronavirus. Daarna wordt gekeken naar gedrag, juridische, technische en logistieke elementen en of en hoe een dergelijke sneltestlocatie bijvoorbeeld ook voor praktijklessen kan worden ingezet. Het Noorderpoort levert studenten die opgeleid worden tot doktersassistenten en administratieve dienstverlening voor de pilot.

Drie proeflocaties

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs heeft drie onderwijssteden aangewezen die starten met een pilot sneltestlocatie. Naast Groningen kijken ook Amsterdam en Delft naar de mogelijkheden voor sneltestlocaties. Aan de pilots doen universiteiten, hogescholen en ROC’s mee.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden