Drafbaan naar rechter om ontruiming te voorkomen

Foto: De Redactie

Het bestuur van de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen (KHRV) start een juridische procedure tegen het ontruimingsbevel dat de gemeente Groningen de KHRV per 4 januari 2021 heeft opgelegd. Inmiddels is verantwoordelijk wethouder Inge Jongman door de KHRV op de hoogte gebracht van dit besluit.

Een nieuwe bruikleenovereenkomst, die de gemeente afgelopen maand heeft opgesteld en die het geldende huurcontract dient te vervangen, wordt niet getekend.

Door een voor de KHRV positieve uitspraak van de rechter hoopt de drafvereniging de toezegging af te dwingen om minimaal nog een volledig seizoen door te mogen (blijven) koersen onder dezelfde voorwaarden als vastgelegd in het thans geldende huurcontract.

‘De huidige overeenkomst houdt in dat er nog paarden draverijen georganiseerd mogen worden tot en met uiterlijk 12 juni 2021. Dat lijkt een toezegging van een dikke 5 maanden, maar daar kan al 50 procent vanaf getrokken worden omdat er sinds jaar en dag tot en met half maart nooit gekoerst kan worden in het Stadspark’, aldus KHRV-woordvoerder Kees de Bock.

De drafsportvereniging wil dat er langer doorgereden kan worden zodat de vereniging meer publiek kan ontvangen. Mede door de geldende lockdown is de kans realistischer dat er met publiek gekoerst kan worden voor de tweede helft van 2021.

Ook heeft de KHRV aan de gemeente een verzoek gedaan nog de de Sweepstakes (een klassieke draverij welke sinds 1943 wordt verreden in het Stadspark en sportief gezien het hoogtepunt van het jaar), dat normaal in juli is, te mogen houden.

Volgens de KHRV heeft de gemeente laten weten meteen begin juni 2021 de werkzaamheden op de drafbaan te gaan opstarten. ‘Dat zou volgens de gemeente zeker niet twee, drie of vier weken kunnen wachten?’, aldus de Bock. “Zeer opmerkelijk aangezien de uitwerking van de benodigde investeringen, de bijbehorende businesscase en het gewenste exploitatiemodel eind maart 2021 pas wordt besproken in de gemeenteraad. Van goedkeuring is dus nog geen enkele sprake, maar de gemeente heeft kennelijk de planning van alle werkzaamheden aan de drafbaan al rond waardoor er na 12 juni geen draverijen meer kunnen plaatsvinden?!”

Ook het in 2021 geen huur hoeven te betalen lijkt volgens de KHRV een hoffelijk gebaar maar daar staat tegenover dat de financiĆ«le bijdrage die sinds jaar en dag wordt betaald door de gemeente om de baan te kunnen onderhouden wordt stopgezet. ‘Het is een onaangename verrassing dat de KHRV zonder vergoeding deze onderhouds- en herstelkosten moet betalen in 2021’.

Maar de belangrijkste reden is volgens de KHRV “dat de drafsport, de leden, de vrijwilligers en de sponsors van de KHRV, de liefhebbers, de trainers, de eigenaren en al de trouwe Stadjers hebben verdiend dat de KHRV zich tot de laatste snik verzet tegen het roem- en respectloos laten verdwijnen van onze mooie sport uit het Stadspark”.

“Dit gebeurt na circa 134 jaar uit de Stad en na 98 jaar uit het Stadspark en daarmee eigent de KHRV zich graag het recht toe om in alle waardigheid en met een zo optimaal mogelijk gevoel afscheid te kunnen nemen van het Stadspark. Het is natuurlijk dieptriest dat een dergelijk afscheid ons door de gemeentelijke bestuurders niet wordt gegund en dat dit nu middels een procedure bij de rechter moet worden afgedwongen”.

(Bron: ingezonden bericht)

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden