Martini Ziekenhuis in Groningen viert 25-jarig jubileum

Foto: Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis bestaat 25 jaar en viert het jubileum met allerlei activiteiten gedurende het hele jaar.

Maandag kwamen 600 medewerkers bij elkaar om het jubileumjaar feestelijk te starten.

Medewerkers, patiënten en hun naasten hebben in de afgelopen 25 jaar samen namelijk veel beleefd. Het ziekenhuis staat hierbij stil door het delen van hun verhalen. Op de website samenvoordebestezorg.nl staan een aantal verhalen en het jubileumprogramma.

Bord25Jaar

De jubileumverhalen zijn ook opvallend zichtbaar in de publieke ruimtes van het ziekenhuis.

Verschillende activiteiten

Verschillende activiteiten staan gepland om het hele jaar aandacht te besteden aan het jubileum. Het start op zaterdag 19 maart met de Open Dag. In dezelfde maand staat ook het personeelsfeest gepland.

Voor samenwerkingspartners in de zorg organiseert het ziekenhuis op 1 juli een symposium over ketenzorg. Daarnaast start een lezingencyclus over diverse medische onderwerpen die voor iedereen vrij toegankelijk is. Verder zijn er gedurende het hele jaar zijn er verwenactiviteiten voor patiënten en bezoekers.

Diverse bedrijven en organisaties uit de regio voelen zich met het Martini Ziekenhuis verbonden en dragen bij in de kosten van het jubileum.

Toegewijde nonnen en diaconessen

In de negentiende eeuw maakten het protestantse en het rooms-katholieke deel van de Groningse bevolking zich sterk voor een eigen ziekenhuis. Rond 1900 ontstonden het Diakonessenhuis en het Rooms Katholiek Ziekenhuis vanuit het Asyl voor zieken en zwakken en Het Liefde Gesticht. Het geld daarvoor werd bijeen gebracht door het welgestelde deel van de bevolking.

Beide ziekenhuizen boden brede basiszorg voor patiënten uit stad en ommeland. De eerste decennia hielden de medisch specialisten als vrijgevestigd ondernemer praktijk buiten het ziekenhuis.

Gaandeweg integreerden zij in de ziekenhuisorganisatie. Daar werkten ze nauw samen met de diaconessen en nonnen die met grote toewijding hun patiënten verpleegden én de bedrijfsvoering op orde hielden.

Professionalisering en meer samenwerking

Door de jaren heen professionaliseerden de ziekenhuizen, ook door hun inzet en aandacht voor opleiding en onderzoek. De toenemende kennis over complexe ziektebeelden vroeg bovendien om meer samenwerking. In de jaren zestig ontstonden maatschappen en was multidisciplinair overleg vanzelfsprekend geworden.

Ook over de muren van de ziekenhuizen heen zocht men toenadering. Het ‘Diak’ en ‘RKZ’ realiseerden zich dat de medische en technologische vooruitgang vroeg om een fusie. Alleen dan konden zij uitstekende zorg blijven leveren.

De fusie resulteerde in 1991 in het Martini Ziekenhuis. In 2016 is dat precies 25 jaar geleden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden