Stadspartij wil betere inspraakmogelijkheden voor inwoners Groningen

Foto: Stadspartij Groningen

De fractie van de Stadspartij wil dat inwoners van de gemeente Groningen veel betere mogelijkheden moeten krijgen om inspraak te hebben.

“Het moet voor inwoners makkelijker worden om vooral vooraf mee te praten en mee te denken over bijvoorbeeld grote bouwprojecten en bij de inrichting van de openbare ruimte in wijken en dorpen”, aldus fractievoorzitter Amrut Sijbolts.

De Stadspartij ziet nog te vaak dat inwoners laat betrokken worden waardoor ze nog maar weinig invloed kunnen uitoefenen. Zo zijn volgens de Stadspartij bijvoorbeeld omwonenden van het Stadspark en de drafbaan te laat betrokken bij de planvorming. Er komt volgens het college sowieso een mega evenemententerrein. Zonder dat omwonenden naar hun mening wordt gevraagd. “Te vaak horen we achteraf dat inwoners vooraf niet actief geïnformeerd zijn en zich overvallen voelen wanneer plannen al tot op detail zijn uitgetekend”.

“Afgelopen maand waren er nog twee voorbeelden in de wijk de Wijert. Ten eerste de herinrichting van de van Lenneplaan. Met de uitkomsten van twee bewonersbijeenkomsten is gewoon niets gedaan. Het andere project is de hoogbouw van 46 meter hoog op de hoek van de Van Ketwich Verschuurlaan en de Queridolaan. Daar is een jaar geleden ook een bewonersbijeenkomst geweest. Een paar weken geleden lag een compleet uitgewerkt plan voor dit nieuwbouwproject op tafel. En bewoners hebben helemaal niets meer gehoord”, vervolgt Sijbolts.

De Stadspartij wil behalve dat inwoners vooraf beter geïnformeerd worden, ook dat ze meer mogelijkheden krijgen om op tijd te participeren en meer inspraak en zeggenschap krijgen.

Daarom dient de Stadspartij woensdag een motie in met de titel “Horen, zien, spreken, luisteren”.

 

(Bron: ingezonden bericht)

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden