Hanze Educatie Academie combineert lerarenopleiding met andere vakgebieden

Foto: Google Maps

De Hanzehogeschool Groningen is deze week gestart met de Hanze Educatie Academie. Binnen de Academie wordt een lerarenopleiding gecombineerd met een ander vakgebied, waardoor studenten na hun afstuderen breed inzetbaar zijn.

Het doel is om studenten bredere carrière mogelijkheden te bieden én om meer leraren voor de klas te krijgen.

Vorig jaar startte de onderwijsinstelling al met de combinatie lerarenopleiding ALO – pabo en de opleidingen docent muziek, dans of vormgeving. Studenten hebben zo na hun afstuderen als leraar in de klas nog meer te bieden en daarnaast ook carrièremogelijkheden daarbuiten.

Nieuwe propedeuse Pabo – Social Work

Vanaf 1 september 2021 start de combinatie-opleiding Pabo – Social Work. Deze nieuwe propedeuse combineert sociaal werk gericht op jeugd met educatie. Hiermee kan een student na zijn of haar studie terecht voor de klas, maar ook aan de slag in het speciaal (basis-) onderwijs, in een integraal kindcentrum, de kinderopvang, in sociale teams of in de jeugdhulp.

Ook onderzoek neemt een belangrijke plek in binnen de Hanze Educatie Academie. Bij de Hanzehogeschool zijn verschillende projecten waarin studenten, onderzoekers en het werkveld samenwerken aan educatieve vraagstukken die vaak op het raakvlak liggen van educatie en een ander domein.

Ruim baan voor leraren

De invulling van de Hanze Educatie Academie is helemaal in lijn met het actieplan ‘ruim baan voor leraren’ dat werd opgesteld naar aanleiding van het landelijk toenemende lerarentekort. Een van de speerpunten hierin is om een grotere groep te interesseren in een carrière in het onderwijs.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden