Meer nieuwe studenten voor Hanzehogeschool

Foto: De Redactie

Het aantal studenten dat per 1 oktober 2020 bij de Hanzehogeschool is komen studeren is gestegen met 7,3 procent, oftewel ruim 8.000 eerstejaarsstudenten. Het aantal nieuwe studenten neemt zowel bij de bachelor- als de masteropleidingen toe, maakte de Hanzehogeschool bekend.

De instroom van internationale studenten blijft ongeveer het zelfde als vorig jaar met ongeveer 1.000 nieuwe studenten. In totaal stijgt het aantal ingeschreven studenten aan de Hanzehogeschool tot boven de 31.000.

Het aantal nieuwe studenten die een bacheloropleiding volgen is gestegen met 7,9 procent ten opzichte van vorig jaar (6.719). Bij de masteropleidingen is de instroom toegenomen met ruim 10 procent in vergelijking met 2019 (432).

Vooral de aansluitende voltijdinstroom stijgt met 9,8 procent. De reden hiervoor is volgens de Hanze waarschijnlijk het grotere aantal scholieren dat hun diploma behaalde en omdat deze groep geen tussenjaar neemt maar meteen doorgaat met studeren.

Extra groei onderwijs en zorg

De opleidingen in de sector onderwijs groeien fors, in totaal met ruim 42 procent. Bij de PABO stijgt de instroom met zo’n 35 procent en bij de ALO met meer dan 70 procent. Een groot deel van deze groei wordt veroorzaakt door de start van de nieuwe lerarenopleiding ALO-PABO, waarbij studenten door het combineren van deze routes in vierenhalf jaar twee diploma’s kunnen behalen.

Bij de zorg geldt de toename van eerstejaarsstudenten vooral bij de opleidingen Verpleegkunde (16,7 procent), MBRT met een groei van 23,8 procent. Ook de opleiding Logopedie kent een stijging van 24,6 procent.

Minder switchers

Het aantal bachelor studenten dat van studie wisselt binnen de Hanzehogeschool daalt met 11,7 procent dit jaar. Dit komt vermoedelijk door het wegvallen van het Bindend Studie Advies (BSA) dit jaar.

In totaal volgen 31.263 bachelor-, master- en associate degree-studenten onderwijs aan de Hanzehogeschool Groningen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden