Flinke groei inschrijvingen Rug; bijna 10 procent meer studenten

Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/Rjksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bij de Rijksuniversiteit Groningen stonden eind oktober 36.023 studenten ingeschreven voor een bachelor- of masteropleiding. Dat is een stijging van ruim 9,8 procent ten opzichte van collegejaar 2019-2020 (32.765), meldt de RUG.

“We vreesden door de coronacrisis een flinke daling in het aantal inschrijvingen, maar het tegendeel is waar, aldus rector Magnificus Cisca Wijmenga. “We zien nu vooral meer Nederlandse en Europese studenten. Deze grote studentenaantallen stellen onze docenten voor nieuwe uitdagingen, die we zo goed mogelijk het hoofd proberen te bieden met ons Actieplan Onderwijs.”

Effect coronacrisis

Het aantal nieuwe Nederlandse eerstejaars bachelor- en masterstudenten aan de RUG is dit collegejaar flink groter dan vorig collegejaar: 9.290 ten opzichte van 7.902 in 2019-2020. Een gedeeltelijke verklaring hiervoor is dat als gevolg van de coronamaatregelen er aanzienlijk meer eindexamenkandidaten voor het vwo zijn geslaagd.

Vermoedelijk nemen ook minder vwo-geslaagden een tussenjaar door de coronacrisis, waardoor meer van hen zijn gaan studeren. Een andere verklaring voor de stijging bij de masterstudenten is de ‘zachte knip’ die is afgesproken voor dit studiejaar. Dat houdt in dat meer studenten doorstromen van mbo naar hbo, van hbo naar wo en van bachelor naar master. Ook de wijziging ten aanzien van het bindend studieadvies speelt waarschijnlijk een rol in de totale groei.

Ook steeds meer masters

Voor de propedeusefase hebben zich nu 7.320 nieuwe studenten ingeschreven en voor de masterfase 5.174 nieuwe studenten. Sinds 2009 is er een voortdurende stijging te zien van het totale aantal masterstudenten aan de RUG: dit academisch jaar zijn het er net wat meer dan 11.500 (10.200 in 2019-2020).

Stijgers

Studenten schreven zich het vaakst in voor de opleidingen bachelors Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid. Ook de bachelorstudie Global Responsibility and Leadership, de master Mediastudies en de master Mechanical Engineering zagen het aantal inschrijvingen groeien.

Internationale studenten uit 139 landen

Voor het collegejaar 2020-2021 hebben zich 3.203 nieuwe buitenlandse studenten ingeschreven. In totaal studeren nu 8.575 internationale studenten uit 139 landen aan de RUG (7.683 in 2019), zij vormen 23,8 procent (was 23,4%) van het totaal aantal ingeschrevenen.

De faculteiten University College Groningen, Campus Fryslân en Gedrags- en Maatschappijwetenschappen kennen het grootste aandeel internationale studenten.

Er studeren weer net iets meer vrouwen dan mannen aan de RUG.

Het aantal inschrijvingen voor 2020-2021 bedraagt ruim 37.000; men kan zich namelijk voor meerdere studies inschrijven.

Landelijk meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU) een groei van 8 procent in het aantal studenten aan Nederlandse universiteiten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden