Gouden dubloen en bijzondere beker nu te zien in het Groninger Museum

Conservator Egge Knol met de Allersmabeker.
Foto: Siese Veenstra

In het Groninger Museum zijn twee bijzondere aanwinsten te zien sinds vrijdag. De meer dan 400 jaar oude Ommelander gouden munt en de oudst bekende zilveren beker uit Groningen, de Allersmabeker. Deze twee objecten uit Groningen zijn te bewonderen in de vaste collectie van het museum. Het is de eerste keer dat ze worden tentoongesteld.

De Allersmabeker

De Allersmabeker is afkomstig van het echtpaar Duert Allersma en Abele tho Nansum. Zij woonden in de tweede helft van de zestiende eeuw op de Allersmaborg in Ezinge. Het echtpaar trouwde omstreeks 1560/70 en mogelijk dateert de beker uit die tijd. De beker bleef tot het eind van de negentiende eeuw op de borg en is daarna vererfd binnen de familie. Uiteindelijk werd het object door de familie aan het Groninger Museum verkocht.

De zilveren beker is een mooi voorbeeld van de rijkdom van de Groninger borgen. De aankoop van de Allersmabeker was mogelijk door een genereuze bijdrage van de Vereniging Rembrandt (dankzij haar Groninger Fonds) en een anonieme Groninger particulier.

Gouden dubloen

Eerder dit jaar kocht het Groninger Museum een bijzonder gouden munt: een gouden dubloen uit de periode 1589-1591. De in opdracht van de Groninger Ommelanden geslagen munt was tot voor de aankoop slechts bekend van archiefbronnen en behoort tot de oudste afbeeldingen van het Groninger provinciewapen.

Het museum kon de gouden dubloen aankopen met steun van de Vereniging Rembrandt (eveneens dankzij haar Groninger Fonds) en het J.B. Scholtenfonds.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden