Groningse gemeenten regelen jeugdhulp voor 2016

Foto: Publiek Domein

De Groninger gemeenten hebben voor 2016 de inkoop van de jeugdhulp, in de vorm van een aanbestedingstraject, succesvol afgerond.

Dit houdt in dat alle vormen van jeugdhulp voor 2016 in de vorm van producten zijn ingekocht, meldt het Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). Ook zijn er vernieuwde trajecten ingekocht die aanbieders gezamenlijk leveren en die beter aansluiten bij de vraag van kinderen en jeugdigen.

Specialistische hulp

Samen met de regio Friesland en Drenthe zijn bovenregionale contracten afgesloten met de aanbieders van specialistische hulp. Deze hulp is specialistisch en duur, maar voor bepaalde kinderen van dermate belang dat we, door als drie regio’s samen te werken, deze hulp toch kunnen blijven aanbieden.

De gemeenten zijn sinds dit jaar verantwoordelijk voor de hulp aan jongeren. De zorg moet bij hulpverleningsinstellingen ingekocht worden en dit gaat via openbare aanbesteding. Dit proces van aanbesteding startte met een Rijkskorting van 10 miljoen en was voor alle gemeenten, maar ook voor de jeugdhulpaanbieders nieuw en soms spannend.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden