Gemeente en provincie: 22 miljoen per jaar voor cultuur in Stad en Ommeland

Archief De Redactie
Foto: Haydn Jeugd Strijkorkest

De gemeente en provincie Groningen willen zich de komende jaren samen sterk maken voor een breed en bruisend cultureel aanbod in onze provincie. De gemeente en provincie trekken daar beide ruim 11 miljoen per jaar voor uit.

Dat is te lezen in de cultuurnota’s die deze week zijn vastgesteld. Deze nota’s volgen op de kadernota cultuur.

Wethouder Cultuur Paul de Rook: ”We hebben het proces voor de nieuwe cultuurnota ondanks de coronacrisis doorgezet, net als de provincie en het Rijk. Juist in een mondiale crisis als deze dragen kunst en cultuur bij aan de samenleving. Onze ambities en die van de instellingen zijn juist nu van belang als stip op de horizon.”

Kunst en cultuur voor iedereen

De gemeente zet de komende jaren in op kunst en cultuur voor iedereen. Door het inzetten van cultuurcoaches en projecten als De Wijk de Wereld dringt kunst en cultuur door tot in de wijken en dorpen. Daarnaast is er oog voor de inwoners met een kleine beurs en worden financiële drempels verder weggenomen.

Ook wordt de openbare ruimte nog beter ingezet als podium of tentoonstellingsruimte. Er komen nieuwe kunstprojecten in de publieke ruimte en festivals en voorstellingen in de buitenlucht worden ondersteund.

Wij zijn cultuur!

De provincie vindt het belangrijk een bruisend en vernieuwend cultuuraanbod in Stad en Ommeland te stimuleren. Groningen heeft veel te bieden aan kunst, cultuur en evenementen, met daarnaast een enorme historische rijkdom. Om cultuur en vrijetijdseconomie meer te verbinden krijgen meer evenementen een structurele subsidie.

Omdat de provincie het versterken van de erfgoedsector belangrijk vindt krijgen een aantal borgen en streekmusea krijgen een hogere subsidie dan de Kunstraad had geadviseerd.

Ook onderzoekt de provincie de mogelijkheid van een dienstencentrum (‘Shared Service Centre’) om zo vakkennis en menskracht makkelijker en goedkoper beschikbaar te maken.

Advies Kunstraad

De cultuurnota’s zijn op adviezen van de Kunstraad Groningen gebaseerd. Het vormt de basis voor de subsidiebesluiten voor de instellingen. Op een aantal punten hebben de gemeente en provincie andere keuzes gemaakt. Daarbij was ook de coronacrisis was van invloed, melden de gemeente en provincie. Instellingen krijgen bijvoorbeeld een hogere subsidie dan de Kunstraad had geadviseerd.

Klassieke muziek

Samen steunen provincie en gemeente de klassieke muziek sector. De gemeente continueert subsidie aan Haydn Jeugd Strijkorkest en het Peter de Grote Festival, zodat ook talentontwikkeling binnen de klassieke muziek geborgd blijft.

De provincie kiest voor ondersteuning voor de breedte van deze sector met een nog uit te werken nieuwe incidentele subsidieregeling voor vernieuwingen in de klassieke muziek.

Volgens de gemeente en provincie blijven ze zich gezamenlijk inzetten om de culturele sector in onze provincie te ondersteunen, omdat kunst en cultuur van grote waarde voor Groningen is en blijft.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden