Subsidie voor onderzoek naar preventie op gezondheidsproblemen ouderen

Foto: Publiek Domein

De Hanzehogeschool Groningen, RIVM en de noordelijke GGD’en gaan samen onderzoeken hoe gezondheidsproblemen onder ouderen kunnen worden voorkomen. Zij ontvangen een subsidie van 200.000 euro van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA met een aanvullende bijdrage van de deelnemende partijen.

Het vierjarige onderzoeksprogramma is 1 oktober begonnen. Fons van der Lucht, lector Public Health and Healthy Ageing aan de Hanzehogeschool leidt het onderzoek.

Uitdaging publieke gezondheid

De kwetsbare oudere wordt gezien als de nieuwe uitdaging voor de volksgezondheid vanwege de aard en omvang van de problematiek van deze groep. Oplossingen vanuit de zorg worden onbetaalbaar en er is onvoldoende capaciteit. Daarom is een preventieve aanpak voor ouderen noodzakelijk.

Via het onderzoeksprogramma public health voor kwetsbare ouderen wordt onderzocht welke preventieve aanpak past bij de groep kwetsbare ouderen in Nederland en in Noord-Nederland in het bijzonder.

Onderzoek

Het onderzoek richt zich enerzijds op hoe vaak kwetsbaarheid bij ouderen voorkomt, het opsporen van specifieke risicogroepen en de risico’s voor deze groep. Anderzijds worden interventies (handelingen om een probleem op te lossen) in de praktijk ontwikkeld, uitgevoerd en beoordeeld om kwetsbaarheid voor te zijn en een gezonde en vitale levensfase te bevorderen.

De drie noordelijke GGD’en zijn aangesloten bij het traject. Zij staan in nauw contact met gemeenten die een belangrijk rol hebben in de ouderenzorg. Vragen van gemeenten, maar ook mooie lokale voorbeelden komen op die manier ook binnen bij het lectoraat.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden