GroenLinks en D66: Gelijke kansen bij toewijzing nieuwbouw

Foto: Publiek Domein

De fracties van GroenLinks en D66 vinden dat potentiële kopers die zich inschrijven voor een nieuwbouwwoning een gelijke kans verdienen om een woning toegewezen te krijgen. Dit blijkt op diverse plekken in Nederland niet het geval te zijn. De fracties laten graag uitzoeken hoe dit in Groningen verloopt.

De fracties maken zich zorgen over schimmige toewijzingsprocedures, omdat er signalen zijn dat deze elders in het land ook worden toegepast. Tom Rustebiel (D66): “Groningen heeft een krappe woningmarkt. Als er nieuwbouwwoningen opgeleverd worden, schrijven meer mensen zich in dan er woningen beschikbaar zijn en is de concurrentie groot. We horen graag van het college hoe het in Groningen gaat met toewijzingen, want in een aantal andere gemeenten wordt een zorgelijk beeld geschetst.”

Zo blijkt bij een nieuwbouwproject in Vught de toewijzingsprocedure niet transparant te zijn geweest, waren er vermoedens van vriendjespolitiek, en zouden mensen die zich bij inschrijven aanmelden voor een ‘pluspakket’ voorrang hebben gekregen op een nieuwbouwwoning. De initiële verkoopprijs blijft dus laag, maar zonder duur pluspakket komt de doelgroep waarvoor de woningen beoogd zijn, daar niet terecht.

Lieke Schoutens (GroenLinks): “Het aanbieden van pluspakketten is een voorbeeld van hoe manieren worden gevonden om de met de gemeente afgesproken verkoopwaarde te omzeilen. Groningen wil bouwen voor alle doelgroepen en streeft een inclusieve woningmarkt na. We moeten daarom scherp zijn
op dergelijke processen in onze gemeente.”

Wat gemeenten aan zulke constructies en schimmige procedures kunnen doen is onduidelijk. Gemeentelijke regels voor het toewijzen van koopwoningen zijn verboden, maar verschillende gemeenten proberen toch manieren te vinden om greep te krijgen op dergelijke toewijzingsprocedures. De fracties hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over toewijzingen in Groningen geregeld worden, en hoe de gemeente daar meer controle op uit kan oefenen.

 

(Bron: ingezonden bericht)

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden