Paterswoldsemeer straks onderdeel Natuurnetwerk Nederland

Molen bij Hoornsedijk Haren.
Foto: Provincie Groningen

De provincie Groningen laat in 2021 de omgeving van de Meerweg, aan de oostzijde van het Paterswoldsemeer, inrichten voor natuur. Deze ecologische zone is onderdeel van de verbinding tussen de natuur bij het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer. Daarmee wordt het Paterswoldsemeer onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

Een nieuwe watergang verbindt straks het gebied rond de Drentsche Aa met het Paterswoldsemeer. Daardoor kunnen dieren straks gemakkelijker van het ene naar het andere gebied en wordt er schoon beekwater uit de Drentsche Aa naar het meer aangevoerd. De inlaat van (minder schoon) water uit het Noord-Willemskanaal wordt daarmee zoveel mogelijk voorkomen, wat beter is voor de kwaliteit van het (zwem-) water in het meer.

Twee nieuwe bruggen

Voor het verkeer worden in de Meerweg twee nieuwe bruggen gebouwd. Eén voor fietsers en wandelaars en een voor auto’s. Onder de bruggen wordt een faunapassage aangelegd, de verbinding van het Paterswoldsemeer met de Drentsche Aa en polders het Oosterland en Lappenvoort. Het gebied rond de verbinding wordt natuurvriendelijk ingericht, met onder meer met poelen, sloten, struikgewassen, riet, gras en moerasvegetatie.

Hoornsedijk

In 2021 start ook de inrichting van een deel van het Natuurnetwerk langs de Hoornsedijk, waar het waterschap een nieuw gemaal en een zogenaamd ijzerzandbassin aanlegt. “Dit bassin filtert het polderwater waardoor er minder voedingstoffen in het meer komen en de waterkwaliteit verbetert”, aldus de provincie.

Informatieavond

Dit najaar worden de vergunningen aangevraagd en liggen de plannen ter inzage. Op 8 oktober organiseren de provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest en Meerschap Paterswolde een informatieavond over de inrichtingsplannen.

Naar verwachting starten de werkzaamheden in de loop van 2021. De Europese Unie draagt bij in de kosten van de inrichting.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden