Provincie wil meer bos en groen in Groningen

Foto: Provincie Groningen

De komende tien jaar moet er 750 hectare groen bij komen in de provincie Groningen. Het gaat om bos, bomen langs wegen, houtsingels en meer groen op erven en industrieterreinen.

Het college vraagt Provinciale Staten in te stemmen met ambities voor vergroening van het landschap. De ambities staan verwoord in het programma ‘Bos en Hout ‘, dat onderdeel uitmaakt van de Klimaatagenda provincie Groningen 2030.

De uitbreiding met 750 hectare/7,5 km2 is verdeeld in circa 50 procent nieuw bos, circa 30 procent in groene landschapselementen zoals houtsingels en wegbeplanting en de rest in het vergroenen van bedrijventerreinen en erven. Op dit moment is er 500.000 euro beschikbaar voor de komende vier jaar en naar aanvullende financiering wordt gezocht, meldt de provincie.

Het programma is een eigen Groningse variant op het op het Actieplan Bos en Hout dat het Rijk presenteerde tijdens de Nationale Klimaattop in 2016.

“Meer groen draagt bij aan de klimaatadaptatie, de economie, de ruimtelijke kwaliteit, de biodiversiteit en de leefbaarheid”, aldus gedeputeerde Henk Staghouwer van natuur en landbouw.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden