Troonrede: ‘Schrap zetten voor gevolgen zware economische terugslag en opnieuw aardbevingsproblematiek benoemd

Foto: De Redactie

Koning Willem-Alexander heeft vandaag tijdens Prinsjesdag voor de zesde keer de aardbevingsproblematiek in Groningen benoemd in de troonrede.

“De overheid moet naast mensen, niet tegenover mensen. Daarom is het zo belangrijk dat de inwoners van Groningen, die door de aardbevingen zijn getroffen, zo snel mogelijk kunnen rekenen op herstel van de geleden schade en versterking van hun huizen,” aldus de koning in de Troonrede.

Ook in de vorige jaren benoemde de koning de Groningse aardbevingsproblematiek. “De gaswinning in Groningen is in deze kabinetsperiode met meer dan de helft gereduceerd en per 1 oktober aanstaande wordt de productie verder teruggebracht. Maar er is meer nodig om recht te doen aan de getroffen Groningers. Een schadefonds en een nieuw schadeprotocol zijn in voorbereiding. De regering realiseert zich dat de grote zorgen van de mensen die wonen in het aardbevingsgebied in Groningen niet zomaar zijn weggenomen”, aldus koning Willem Alexander in de troonrede van 2019.

Zware economische terugslag

Nederland moet zich schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag veroorzaakt door de coronacrisis. Dat zei koning Willem-Alexander dinsdag in de troonrede in de Grote Kerk in Den Haag. “Corona raakt ons allemaal.”

De terugslag zal over de lange termijn te merken zijn in de overheidsfinanciën en economie, aldus het staatshoofd. “Hoe precies, hangt af van de vraag tot wanneer en in welke mate het coronavirus ons in zijn greep blijft houden. Maar alle recente cijfers en ramingen zijn ongekend in vredestijd.”

De Nederlandse economie en overheidsfinanciën zijn wel “veerkrachtig”. Daardoor heeft Nederland de eerste klap van de coronacrisis kunnen opvangen. De afgelopen jaren kende de begroting een flink overschot en de staatsschuld is teruggebracht.

Het kabinet maakt de keuze om nu niet te bezuinigen. Ze gaat juist “investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen, en een sterkere economische structuur en een schoner land nu en straks. Op die pijlers rusten de plannen van de regering voor het komende jaar”, aldus de koning.

Hij ging ook in op racisme en de rechtsstaat. “Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog steeds bepalend is voor zijn of haar kansen. Dat is onaanvaardbaar.” Het debat over racisme “schuurt soms, maar kan ons ook verder brengen in de strijd tegen discriminatie, racisme en ongelijke behandeling”.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden