Provincie investeert in opleidingen toerisme en horeca

Foto: Jan Buurma

Om meer studenten te laten kiezen voor een opleiding in toerisme en horeca draagt de provincie 300.000 bij aan het herstel en verbeteren van de vrije tijdseconomie.

Gateway to Hospitality

Onder de noemer ‘Gateway to Hospitality gaat het Noorderpoort de komende jaren, samen met tientallen toeristische ondernemers en vier andere onderwijsinstellingen, extra investeren in een onderwijs- en kenniscentrum voor de gastvrijheidssector. Doel is om de verschillende opleidingen in de gastvrijheidssector te vernieuwen, zodat zij beter aansluiten bij de eisen van het bedrijfsleven.

De laatste jaren lopen de studentenaantallen voor het vakonderwijs in de gastvrijheidssector terug. En die trend willen de projectpartners met het project graag doorbreken.

Speerpunt

Zeker nu deze sector zo hard geraakt wordt door de coronacrisis is het stimuleren van de vrijetijdseconomie een belangrijk speerpunt. De vrijetijdseconomie is een belangrijke sector voor onder andere voor de werkgelegenheid in onze provincie.

Regionaal investeringsfonds

De uitvoering van het meerjarenproject ‘Gateway to Hospitality’ wordt gefinancierd door Als het Regionaal investeringsfonds (RIF) voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) begin oktober begin oktober de subsidieaanvraag honoreert, draagt de provincie Groningen 300.000 euro bij.

Het project start in het najaar van 2020 en loopt vier jaar.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden