IMG: Regeling vergoeding tussen 1.500 en 5.000 euro voor aardbevingsgedupeerden

Foto: Jan Buurma

Mensen die immateriële schade, zoals leed en gederfde levensvreugde geleden hebben door de gaswinning kunnen een vergoeding tussen de 1.500 en 5.000 euro krijgen per persoon. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan de vergoeding hoger uitvallen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft dinsdag op hoofdlijnen de regeling gepresenteerd.

Het IMG verwacht dat enkele tienduizenden mensen in aanmerking komen voor de regeling. Volgens het IMG is naar een regeling gezocht die zo veel mogelijk rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van de individuele bewoner, maar die tegelijkertijd laagdrempelig, eenvoudig en snel is.

Regeling biedt geen vergoeding overheidsfalen

De regeling compenseert niet het leed dat veroorzaakt is door de aanpak van de overheid. ‘Of er een vorm van genoegdoening zou moeten komen naar aanleiding van het handelen van de overheid, is aan de politiek. Het IMG handelt de schade af waarvoor de NAM verantwoordelijk kan worden gehouden’, aldus het IMG.

De procedure op hoofdlijnen

Wanneer een aanvraagprocedure wordt gestart, verzamelt het IMG relevante gegevens over iemands persoonlijke situatie. Het IMG beschikt deels zelf over deze gegevens, zoals de omvang van de fysieke schade, de precieze woonlocatie, de duur van de schadeprocedures en de Veiligheidsomstandigheden. Dit geeft een eerste indicatie van de omvang van de immateriële schade.

Daarnaast zal een vragenlijst voorgelegd worden die een indicatie geeft van het persoonlijk ervaren leed. Wanneer gewenst zal het ook mogelijk zijn hiervoor een gesprek aan te vragen. Het geheel aan informatie vormt de basis voor een eventuele persoonsaantasting. Dat laatste is volgens de wet nodig voor een aanspraak op vergoeding van immateriële schade.

Vergoedingen IMG

Op basis van gegevens over al deze persoonlijke omstandigheden van de individuele bewoner kan het IMG besluiten dat sprake is van een persoonsaantasting (€ 1.500), een ernstige persoonsaantasting (€ 3.000) of een zeer ernstige persoonsaantasting (€ 5.000). In uitzonderlijke situaties kan de vergoeding hoger uitvallen.

De hoogte van deze bedragen zijn in lijn met eerdere uitspraken van rechters en het advies van de Commissie Verheij.

Start begin 2021

De regeling start in het eerste kwartaal 2021. Dat is later dan de beoogde 1 november 2020. Omwille van zorgvuldigheid is er volgens het IMG meer tijd nodig om de vragenlijst met persoonlijke vragen op te stellen en in een digitale aanvraagprocedure in te bouwen. Ook is er nog tijd nodig voor het nader uitwerken van de regeling.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden