Minder gezondheidsachterstand Groningers met meervoudige bevingsschade

De gezondheidsachterstand van Groningers met meervoudige gaswinningsschade neemt af en het vertrouwen neemt toe. Er is sprake van een verbetering. Wel is de coronacrisis mogelijkeen extra belasting voor bewoners die kampen met schade of versterking.

Dit concluderen dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van hun meest recente Gronings Perspectief onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Kentering

De gezondheid van bewoners met meervoudige schade laat de afgelopen tijd enige verbetering zien. Ook is er een lichte stijging in het vertrouwen in de overheid. Dr. Katherine Stroebe: “Voor het eerst sinds 2016 zien we een verbetering in gezondheid, terwijl het tot nu toe alleen maar schrijnender werd’. “Er is een kentering, maar de vlag kan nog niet uit. Bewoners met schade hebben nog steeds een minder goede gezondheid dan bewoners zonder schade. En steeds meer mensen hebben schade. Zij hebben extra zorg nodig.”

Corona als extra last

Halverwege de afname van de meest recente peiling van Gronings Perspectief werd in Nederland de ‘intelligente lockdown’ afgekondigd. Een deel van het panel beantwoordde vragen over het coronavirus.

Een meerderheid denkt dat Corona gevolgen gaat hebben voor hun schade of versterkingsprocedures. Bewoners die zich zorgen maken over Corona rapporteren minder gevoelens van veiligheid omtrent de gaswinning en een verminderde gezondheid.

Meer aandacht voor ondernemers

Ongeveer de helft van de ondernemers in het panel heeft nadelige gevolgen van de gaswinningsproblematiek, met name als zij een bedrijfspand bezitten. Zij ondervinden verschillende problemen door schade aan panden, waardedaling, extra tijdsinvesteringen en verstoring van de bedrijfsvoering.

Stroebe: “De gevolgen van de gaswinning hebben een grote impact op een deel van de ondernemers. Onze indruk is dat zij tussen wal en schip vallen: veel regelingen voor particulieren zijn voor ondernemers niet toegankelijk of niet passend. Hun problemen zijn vaak complex. En ze voelen zich niet gesteund.”

Ondernemers geven aan dat ze gebaat zijn bij betere vergoeding van schade, financiële steun, bevordering van werkgelegenheid maar ook simpelweg bij erkenning van hun problemen.

Over Gronings Perspectief

Het team van dr. Stroebe en prof. dr. Postmes onderzoekt onder de noemer Gronings Perspectief sinds 2016 gezondheid, veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van inwoners van alle gemeenten in het gaswinningsgebied, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Een panel Groningers vult periodiek een vragenlijst in over veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief.

Gronings Perspectief is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD Groningen en het Sociaal Planbureau Groningen. De onderzoekers worden bijgestaan door een begeleidingscommissie met gemeenten, GGD, Groninger Bodembeweging, Groninger Gasberaad, Nationaal Coördinator Groningen, de provincie Groningen, de Veiligheidsregio, Vereniging Groninger Dorpen en wetenschappelijke experts.

Alle bevindingen van Gronings Perspectief worden gepubliceerd op groningsperspectief.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden