Groningen presenteert rooster voor spreiding in het openbaar vervoer

Foto: Archief De Redactie

Bedrijfsleven, overheden, onderwijs en andere organisaties in Groningen hebben een gezamenlijk plan ontwikkeld om de mobiliteit in coronatijd te spreiden. De partijen, verenigd in de stuurgroep Groningen Bereikbaar, pleiten voor regionaal maatwerk voor de spreiding van mensen in het openbaar vervoer.

“We willen naar een Gronings rooster”, aldus stuurgroepvoorzitter Philip Broeksma. Het streven is werk- en lestijden zodanig aan te passen dat het openbaar vervoer zo optimaal mogelijk wordt benut. Daarnaast is er aandacht voor het stimuleren van thuiswerken, thuis leren en gebruik van de fiets.

Het kabinet was voornemens om studenten alleen tussen 11.00 en 15.00 uur gebruik te laten maken van het OV. De zes onderwijsinstellingen in Groningen (mbo, hbo en universiteit) hebben vorige week bij staatsecretaris Van Veldhoven van het ministerie van IenW erop aangedrongen dit tijdslot niet in te voeren voor het nieuwe studiejaar.

Gronings rooster

Spreiding van onderwijsactiviteiten en stages over de hele dag is noodzakelijk, stellen ze. Samen met andere partijen die zijn vertegenwoordigd in stuurgroep Groningen Bereikbaar, vanuit bedrijfsleven, overheden en andere organisaties, is er hard gewerkt aan een Gronings rooster. Doel hiervan is dat er geen capaciteitsprobleem ontstaat in het OV en dat het ook geen extra files in de hand werkt in en rond Groningen.

“Alle partijen in Groningen hebben nu samen afspraken gemaakt voor dit Gronings rooster. Zo ontwikkelden we een zogenoemd dakpanmodel voor de spreiding in het OV. Dat betekent dat we de vraag van forenzen en scholieren en studenten naar het OV goed op elkaar afstemmen en prioriteren”, legt Broeksma uit.

Voorgesteld wordt om zorginstellingen voor 7.30 uur te laten starten en kantoorpersoneel voor 8.30 uur of na 9.30 uur te laten reizen met het OV. Voor het onderwijs is het voorstel lessen in het voortgezet onderwijs rond 8.30 uur te laten beginnen, mbo tussen 8.30 en 9.00 uur en hbo en universiteit tussen 9.00 en 9.30 uur.

“Onze ambities voor spreiding van mobiliteit gaan nog verder. Met z’n allen hebben we afgesproken het autogebruik niet terug te laten keren naar de situatie van voor de corona-uitbraak, maar dit verder te beperken”, zegt Broeksma.

Het autoverkeer kan worden teruggedrongen doordat bedrijfsleven, overheden, onderwijs en andere organisaties bereid zijn thuiswerken en thuis leren te blijven stimuleren. Ook moedigen ze spreiding van werkdagen aan en blijven ze een impuls geven aan het gebruik van de fiets.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden