Waterschap maakt met betrokkenen plan voor Paterswoldsemeer

Foto: Google Maps

Het waterschap Noorderzijlvest werkt aan het gebiedsprogramma Paterswoldsemeer. In februari werd besloten dat er geen moeraszones in het meer worden aangebracht.

Tijdens een bijeenkomst vroegen aanwezigen ook aandacht voor het Paterswoldsemeer als recreatiemeer en mogelijke hinder als gevolg van overmatige plantengroei.

Herstartnota

Naar aanleiding van de bijeenkomst van 24 februari jl. is het waterschap in gesprek gegaan met vertegenwoordigers uit het gebied. In samenspraak met hen is een Herstartnota opgesteld. De Herstartnota geeft informatie over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren. Het Paterswoldsemeer voldoet nu niet aan de KRW-normen. In de Herstartnota zijn daarom maatregelen opgenomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de eerder geuite zorgen.

In de Herstartnota wordt ook toegelicht waarom vier maatregelen uit het oorspronkelijke plan wel worden uitgewerkt. Dat zijn: het verbreden van de bestaande stuw nabij de Meerschapsboerderij, de aanpak van een vismigratieknelpunt Piccardthofplas-Paterswoldsemeer, het vervangen van het poldergemaal Hoornsedijk door een krachtiger gemaal met ijzerzandbassin om het fosfaat te verwijderen en een ander peilbeheer voor het Paterswoldsemeer.

Deze maatregelen zijn echter niet voldoende om de KRW-normen te halen. Er is meer nodig als alternatief voor de vervallen moeraszones.

Meedenken

Het waterschap nodigt bewoners aan en gebruikers van het meer uit om ideeën en suggesties voor de verbetering van de waterkwaliteit te delen. Alle suggesties worden getoetst op effectiviteit, uitvoerbaarheid en draagvlak.

Kijk voor meer informatie: www.noorderzijlvest.nl/paterswoldsemeer.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen