Alfa-college start nieuwe opleiding Commercieel Energie Technicus

Foto: Publiek Domein

Het Alfa-college start in augustus 2020 met de nieuwe BOL-opleiding Commercieel Energie Technicus. Deze opleiding staat volledig in het teken van de energietransitie.

Studenten van het Alfa-college maken kennis met nieuwe technieken op het gebied van duurzame energie. Met deze kennis kan de student bedrijven en particulieren adviseren op het gebied van energie.

Voor de ontwikkeling van de opleiding sloegen de onderwijsteams Bouwkunde, Installatie- en Elektrotechniek (I&E), Engineering en Talenteam van het Alfa-college de handen ineen. Daarnaast is er onderzoek bij bedrijven in de energie-, installatie- en bouwbranche gedaan en worden zij betrokken bij het ontwikkelen van de lesinhoud.

Met de opleiding speelt het Alfa-college in op de toenemende vraag naar technisch geschoold personeel binnen de energietransitie.

Aanleiding

In maart 2019 startte het Alfa-college gestart met de ontwikkeling van de opleiding Commercieel Energie Technicus. Tijdens deze start is in gesprekken van het Alfa-college met de gemeente Groningen en Shell de vraag naar voren gekomen; hoe kunnen we iets doen aan de instroom van mbo-studenten op het gebied van techniek?

Hieruit kwam naar voren dat er behoefte is aan mbo-geschoolde technici die in staat zijn om in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. Volgens het Klimaatakkoord is de verwachting dat van de 1,5 miljoen bestaande huizen die in 2030 van het aardgas afgehaald zijn, 50 procent op warmtenetten is aangesloten. Door deze energietransitie is er straks een toenemende vraag naar technische studenten op mbo-niveau.

Opleiding

Een Commercieel Energie Technicus geeft advies over de energietransitie inclusief onder andere een begroting, brengt de oude situatie in kaart en maakt een plan hoe een energietransitie naar groene energie gemaakt kan worden. Deze BOL-opleiding, niveau 4, duurt drie jaar en de student bepaalt zelf in welke technische toepassingen hij of zij zich gaat specialiseren.

In het eerste jaar van de opleiding worden wel alle specialisaties behandeld zodat de studenten later beter kunnen kiezen welke onderdelen ze willen volgen.

Daarnaast worden 21st century Skills tijdens de opleiding ook behandeld, dit is een wens van de bedrijven die meedenken over de lesinhoud. Deze bedrijven gaven aan dat ze een student willen die communicatief is, in systemen kan denken, niet bang is om te presenteren of niet bang is om te zeggen als iets niet mogelijk is. 21st century Skills zijn samen met de talen een vast onderdeel van het onderwijsprogramma van Commercieel Energie Technicus.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden