Zeven ton voor onderzoek Hanze: ‘Van bureaucrazy naar carehappy: samen in dialoog over control’

Foto: De Redactie

Met ingang van 1 januari 2020 gaan twee lectoraten van de Hanzehogeschool Groningen onderzoeken hoe de afzonderlijke behoeften van zorgaanbieders en gemeenten beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

Het onderzoek ‘Van bureaucrazy naar carehappy: samen in dialoog over control’ wordt gesubsidieerd door SIA-RAAK PRO. Het onderzoek wordt geleid door de Hanzehogeschool Groningen en duurt vier jaar. Hiervoor is een bedrag van 700.000 euro toegekend.

Hoe zorgen we ervoor dat zorgprofessionals niet gedemotiveerd de zorg verlaten, omdat ze aan allerlei wet- en regelgeving moeten voldoen en omgekeerd: hoe krijgen de gemeenten toch de benodigde gegevens? En hoe geven we gelijktijdig gehoor aan de roep vanuit de samenleving om veiligheid en betaalbaarheid van de zorg?

De lectoraten Duurzaam Financieel Management en Juridische Aspecten van Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen gaan samen met verschillende zorgaanbieders, gemeenten en kennisinstellingen een effectieve methodiek ontwikkelen voor het ontwerp van gedragen controlsystemen in de zorg. Dit zal zijn in de vorm van een training en een handleiding die ook door andere zorgaanbieders kan worden gebruikt en worden toegepast in de praktijk.

Zorgprofessionals willen graag dat mensen die zorg nodig hebben regie houden over hun eigen leven. Leven zoals ze gewend zijn, maar dan met ondersteuning. Dat betekent dat zorgverleners de zelfredzaamheid van de zorgvrager als uitgangspunt nemen en per persoon bekijken welke hulp nodig is. Zo kan bijvoorbeeld een begeleider een jongere zelfstandig laten reizen, maar ondersteuning bieden via Whatsapp en Skype en hem/haar vragen om terug te komen als het dreigt mis te gaan. Dan is een sterkte vertrouwensband onontbeerlijk. Daarom vragen zorgaanbieders ruimte en vertrouwen van hun financier om dit mogelijk te maken.

Aan de andere kant is het college van burgemeester & wethouders medeverantwoordelijk voor de zorg die in hun gemeente geboden wordt. Ze moeten verantwoording afleggen aan de samenleving als het misgaat en laten zien welke maatregelen ze al hebben genomen om incidenten te voorkomen. Daarom ontwerpen ze hun control-systemen zó, dat risico’s worden beheerst en incidenten zoveel mogelijk uitgesloten.

Door deze reden staat de visie op goede zorg van de gemeente en overheid soms recht tegenover de visie van zorgaanbieders.

Kijk voor meer informatie: www.hanze.nl/bureaucrazycarehappy

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden