Onderzoek naar nieuwe leermethode voor kwetsbare jongeren

Foto: Publiek Domein

De Hanzehogeschool Groningen, Gemeente Assen, Werkplein Drentsche Aa en het Drenthe-college onderzoeken samen binnen het onderzoek ‘Gildeleren als gemeentelijke werkgeversdienstverlening’.

Gildeleren is een nieuwe vorm van onderwijs voor jongeren die moeite hebben een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te halen.

Uit cijfers van DUO blijkt dat 709 jongeren in 2017-2018 instroomden op één van de mbo-1 opleidingen van de vier Regionale Opleidingencentra (ROC’s) in Groningen en Drenthe. Een deel van deze jongeren vindt het moeilijk om naar school te gaan. Voor hen is een nieuwe vorm van lesgeven ontwikkeld; het Gildeleren.

Gildeleren houdt in dat de jongeren les krijgen op de locatie van een werkgever. Daarnaast worden ze tijdens het werk bijgestaan door een ervaren kracht (de Gildemeester). Ook de docent is veelvuldig op de werkvloer aanwezig.

Onderzoek

Het Gildeleren is een paar jaar geleden als pilot in de arbeidsmarktregio Groningen-Drenthe gestart. De reacties van de jongeren, de werkgevers en de ROC’s waren positief. Maar vinden jongeren met Gildeleren eerder een baan dan jongeren die het reguliere programma volgen? Of stromen meer jongeren door naar een mbo-2 opleiding? Dat is nog niet bekend.

Daarnaast is het voor de continuïteit van belang te achterhalen waarom werkgevers aan het Gildeleren mee willen werken. Op dit moment is er krapte op de arbeidsmarkt, maar als de economie slechter draait, is het belangrijk dat voldoende werkgevers mee willen doen. Het onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen moet antwoord geven op deze vragen.

Reacties

0