Honderden peuters in gemeente Groningen maken gebruik van voor- en vroegschoolse educatie, maar gemeente wil meer kinderen bereiken

Foto: CC0/Pexels

Sinds het schooljaar 2018 heeft de gemeente fors geïnvesteerd in betaalbare en toegankelijke peuteropvang van 16 uur per week, voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar in de gemeente Groningen. De gemeente Groningen wil echter dat alle jonge kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen.

De zogeheten VVE (voor- en vroegschoolse educatie) vindt plaats op gecertifieerde kinderopvanginstellingen. Peuters volgen daar 16 uur per week een ontwikkelingsgericht programma waardoor ze een betere aansluiting krijgen op het basisonderwijs.

In de afgelopen jaren hebben per jaar ongeveer 550 peuters een VVE indicatie gekregen. Ongeveer 97 procent van deze peuters gaat ook daadwerkelijk naar een gecertifieerde kinderopvanginstelling. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 90 procent. Toch zijn er nog altijd peuters die geen gebruik maken van voorschoolse educatie, terwijl zij daarvoor wel een indicatie hebben gekregen.

De gemeente wil de komende jaren een hoger bereik van kinderen tussen de 2 en 4 jaar en wil daarom ouders informeren bij het consultatiebureau (GGD), door informatiebrieven en voorlichtingen van gemeente en kinderopvanginstellingen.

Wethouder Kinderopvang Carine Bloemhoff: ”Ieder kind heeft recht op een voorschools aanbod. Dit mag niet afhankelijk zijn van de thuissituatie en of beide ouders werken of niet. Het college is tevreden over de behaalde resultaten. Gezamenlijk zorgen we er voor dat ieder kind in de gemeente gelijke kansen krijgt”.

De gemeente is tevreden over de afgelopen periode maar zet de komende tijd nog een extra tandje bij om meer kinderen te bereiken en de kwaliteit van de opvang nog verder te verhogen.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen