Nieuw instrument kan helpen bij taalachterstand kinderen

Foto: Sashasan via Pixabay

Het gebruik van een nieuwe instrument, genaamd Early Language Scale (ELS) kan de screening op taalachterstand bij kinderen van 1 tot 6 jaar, nog verder verbeteren. Dat blijkt uit het proefschrift waarop onderzoeker en logopedist Margot Bochane van het UMCG op 2 juni aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert.

In een klas of groep van twintig kinderen, heeft één kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Voor deze kinderen is het heel moeilijk om goed mee te komen op school. Deze problemen kunnen ook makkelijk leiden tot miscommunicatie en daardoor kunnen gedragsproblemen ontstaan.

Het tijdig herkennen van zo’n stoornis is van groot belang voor het vroegtijdig beginnen met behandelen. Dat kan problemen op school, thuis en in de vrije tijd voorkomen of verminderen. Op dit moment worden kinderen met TOS nog niet altijd vroeg gesignaleerd.

Vroegtijdige signalering nog verder verbeteren

In haar onderzoek heeft Bochane de huidige screening geëvalueerd en een aanvullend nieuw instrument ontwikkeld. Doel van het instrument is om eenvoudig te bepalen of de taal van een kind ‘pluis’ is of ‘niet pluis’ is. Problemen in de taalontwikkeling kunnen al op tweejarige leeftijd door consultatiebureaumedewerkers geconstateerd worden. Ook ouders, peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten op de basisschool kunnen problemen in taalontwikkeling bij kinderen signaleren.

Nieuw instrument signaleren problemen

Bochane ontwikkelde een nieuw instrument voor de signalering van problemen in de taalontwikkeling bij kinderen van één tot zes jaar, de Early Language Scale (ELS). Voorbeelden van vragen uit dit onderzoek zijn: Kan uw kind twee woordjes combineren? Bijvoorbeeld: ‘papa bal’ of ‘kijk poes’. Of: ‘Kan uw kind een verhaaltje navertellen bij een aantal plaatjes? Bijvoorbeeld als u een boekje leest met uw kind.’ Dit leidde tot een overzicht van 26 mijlpalen in de taalontwikkeling.

Bochane pleit er voor om dit nieuwe screeningsinstrument breed in te zetten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen