Opkomstpercentage in Groningen: Ruim veertig procent om 18.00 uur

mrt 16 2022, 18:05 Gemeenteraadsverkiezingen
stemmen
Het opkomstpercentage voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Groningen ligt om 18.00 uur op ruim veertig procent. Dat zijn alle stemmen die tot nu toe zijn uitgebracht in de gemeente, inclusief de stemmen van afgelopen twee dagen.
Stemmen kan nog tot vanavond 21.00 uur.
In de gemeente Groningen worden de stembiljetten van maandag en dinsdag al geteld in Martiniplaza. Het telproces verloopt net als in 33 gemeenten anders. De gemeente Groningen doet mee aan een experiment centraal tellen. Dat houdt in dat de stembureaus woensdag alleen het aantal stemmen per lijst tellen. De stemmen per kandidaat worden pas op donderdag geteld, op een of meer centrale locaties. Met deze zogenoemde centrale stemopneming wordt sinds de Europese Parlementsverkiezingen in 2019 geëxperimenteerd. Doel is het proces van tellen betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken.
Op basis van de processen-verbaal tellen de stembureaus de uitslagen bij elkaar op. De gemeentelijke centrale stembureaus stellen maandag 21 maart in een openbare zitting de officiële uitslag en de zetelverdeling vast.
Op woensdag 30 maart treden de zittende raadsleden af en worden de nieuwe leden geïnstalleerd. Vanwege een gemeentelijke herindeling met Weesp gebeurt dat in de gemeente Amsterdam al op 24 maart.
Woensdagavond is uitslagenavond te volgen in Forum Groningen. De uitkomsten van de verkiezingen zijn vanaf 21.00 uur te volgen met mede-inwoners van de stad, lokale politici en host Bram Douwes.