Top 5 verkiezingsthema’s: Groen, zorg, verkeer, huisvesting en afval

Foto: De Redactie

Groen, zorg, verkeer, huisvesting en afval. Dat zijn volgens de inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer de grote verkiezingsthema’s voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 november.

Ongeveer 600 inwoners uit de drie gemeenten hebben hebben begin september meegedaan aan de online-enquête over de top 5 verkiezingsthema’s.

Op 21 november gaan Groningen, Haren en Ten Boer naar de stembus voor de verkiezing van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen.

De top vijf

Groen staat bovenaan in de uiteindelijke top 5. Dan gaat het over bomen, groenonderhoud, duurzaamheid en milieu.

Een goede tweede is zorg. Dat thema omvat alle vormen van zorg zoals jeugd- en ouderenzorg, thuiszorg en ook armoedebestrijding (“Zorg dat de voedselbank niet meer nodig is”).

Op drie staat verkeer. Dan gaat het over bereikbaarheid, verkeersveiligheid (“Te veel onduidelijke verkeerssituaties”), fietsen, parkeren en openbaar vervoer.

Op vier houdt huisvesting en wonen veel mensen bezig: voldoende en betaalbare woningen voor bijvoorbeeld (internationale) studenten (“Aanpak malafide makelaars”) en ouderen (“Hofjes in plaats van appartementen”).

Afval sluit de top 5 af met zwerfvuil, inzameling (“Gratis ophalen grofvuil”), afvalscheiding en Diftar (hoe meer restafval, hoe meer betalen).

De meeste mensen die aan de enquête meededen, komen uit de huidige gemeente Groningen. Ruim één op de tien woont in Haren. Slechts enkele inwoners uit Ten Boer deden mee.

Sommigen noemden de herindeling (“Intrekking van herindelingsbesluit”, “Voorkom dat Haren en Ten Boer een buitenwijk van Groningen worden, laat het mooie dorpen blijven”, “Hoe blijven inwoners Haren en Ten Boer gehoord?”) en de voorzieningen in de dorpen (“Behoud voorzieningen in Haren als gemeenteloket, bibliotheek, zwembad”). De ‘groene long’ of buffer tussen Haren en Groningen werd een enkele maal genoemd en het Oosterhamriktracé zes maal.

Stemwijzer en verkiezingskrant

De top 5 verkiezingsthema’s krijgt een belangrijke plek in de stellingen van de StemWijzer, die rond 1 november te vinden op gemeente.groningen.nl/verkiezingen. Met de StemWijzer kunnen inwoners erachter komen met welke politieke partijen ze de meeste overeenkomsten hebben.

De top 5 komt ook terug in de Verkiezingskrant. Daarin vertellen de politieke partijen hoe ze over de aangedragen verkiezingsthema’s denken. De Verkiezingskrant wordt bij alle ongeveer 134.000 adressen in Groningen, Haren en Ten Boer bezorgd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden