Sportpartij sluit zich aan bij Stadspartij en 100% Groningen

Foto: via Stadspartij Groningen

De Sportpartij sluit zich aan bij de Stadspartij en 100% Groningen. Dat maakten de partijen bekend. Begin november maakten de Stadspartij en 100% Groningen bekend om samen verder te gaan als één grote lokale partij in de gemeente Groningen.

De drie partijen gaan samen als één lokale partij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in.

Voorzitter van de Sportpartij, Glenn Pinas is blij met het samengaan. “Er zijn nog voldoende uitdagingen om het ‘sportklimaat’ voor alle inwoners in wijken en dorpen bereikbaar te maken en naar een veel hoger niveau te brengen. De kracht van sport en bewegen willen we inzetten om de volksgezondheid, de economie, de onderlinge verbondenheid, het geloof in eigen talent en de regionale trots in positieve zin te beïnvloeden. Met een grote lokale partij lukt dat in onze ogen het best”, aldus Pinas.

“Hiermee kunnen we niet alleen op het gebied van inspraak, maar ook op sportief gebied, onze inwoners van wijken en dorpen optimaal vertegenwoordigen”, zegt Sijbolts over de samenwerking. “Na het samengaan van de Stadspartij met Gezond Verstand Haren en Algemeen Belang Ten Boer bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, worden we met 100% Groningen en de Sportpartij een grote lokale partij. Groningen, Haren en Ten Boer verdienen dat.”

100% Groningen Fractievoorzitter Yaneth Menger vervolgt: “Ik ben blij dat de Sportpartij direct enthousiast reageerde en aansluit en daarmee het belang onderschrijft van een grote lokale politieke partij. Dat is van grote waarde, want door versplintering tegen te gaan kunnen we lokaal onze inwoners, ondernemers en verenigingen het beste vertegenwoordigen”.

“Groningen is toe aan een grote lokale partij, een volkspartij die luistert naar en opkomt voor de belangen van onze inwoners, jong en oud in onze wijken en dorpen. En ook opkomt voor onze ondernemers en verenigingen”, aldus de partijen.

De nieuwe partij is zeer divers en een afspiegeling van de Groningse- Harener- en Ten Boerster samenleving. Samen hebben ze nu vier zetels in de gemeenteraad en ze hebben de ambitie om door te groeien naar minimaal zes zetels en deelname aan het volgende college.

De drie partijen willen één lokaal blok vormen dat opkomt voor de lokale belangen. “Door het samengaan wordt onze slagkracht en slagvaardigheid vergroot waarbij het belang voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen voorop staat”, besluiten Sijbolts, Pinas en Menger.

(Bron: ingezonden bericht)

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen