Groningen investeert 200 miljoen euro in schoolgebouwen

mrt 28 , 9:10 Gemeente
parcival college google maps
De gemeente Groningen investeert ook de komende jaren weer miljoenen euro’s om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven. Voor de komende drie jaar trekt de gemeente 200 miljoen euro uit voor nieuwbouw, renovatie of uitbreiding van basisscholen, speciaal onderwijs en middelbare scholen.
Wethouder onderwijs Carine Bloemhoff: “Goede en mooie schoolgebouwen, waar leerlingen zich thuis voelen, zijn van waarde. Een duurzaam gebouw met een prettig binnenklimaat zorgt ervoor dat leerlingen en medewerkers beter kunnen functioneren. De komende tijd wordt gestart met de planvorming voor maar liefst 22 schoolgebouwen waar (vervangende) nieuwbouw, verbouw of uitbreiding gerealiseerd wordt.” Voor de scholen die vanaf 2028 aan de beurt zijn moet nog financiering geregeld worden.
Als de school een gymzaal heeft, dan wordt deze ook aangepakt en alle nieuwe scholen voldoen aan de laatste klimaateisen. Nadat de afgelopen jaren vooral veel scholen in het basisonderwijs zijn vernieuwd, is de komende periode ook het voortgezet en speciaal onderwijs aan de beurt. De komende jaren gaan bijvoorbeeld het CSG Augustinus, het Parcival college en Gomarus college op de schop.
Het college kiest voor extra ruimte op scholen waar veel kinderen met een onderwijsachterstand zitten. Ook is er geld beschikbaar voor extra ruimte op basisscholen waarvan veel kinderen uitstromen naar praktijkgericht onderwijs. Het extra geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld een lokaal voor praktijkonderwijs. Zo kunnen deze scholen beter inspelen op de behoeften van kinderen die graag met hun handen willen werken’

Samenwerking

Het Scholenplan Gro Up is in goede samenwerking met de schoolbesturen opgesteld. Ron Benjamins, bestuurder bij de Christelijke Scholengemeenschap: “Met een nieuw gebouw kun je ook het onderwijs vernieuwen. Het oudste deel van Augustinus is in 1955 gebouwd. Het is charmant en als ouders er komen lijkt het niet veranderd sinds ze er zelf naar school gingen. Maar het is een doolhof van lokalen die niet flexibel in te richten zijn. Daarnaast is het oud en koud. In een nieuw gebouw kunnen we ruimtes maken waar je in kleine of grote groepen kunt samenwerken, één op één begeleiding kunt geven. Waar je met leerlingen kunt ontwerpen met virtual reality of 3D printers. Meer toegespitst dus op wat kinderen nodig hebben en wat deze tijd vraagt”.
De plannen voor schoolgebouwen (voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs) zijn vastgelegd in het Scholenplan Gro Up 2024-2039 .
De gemeenteraad beslist in mei over het Scholenplan Gro Up en de bijbehorende financiële middelen.